Pronkenbergstraat 29, 29A, 29B & Ijzermaalberg 18 - Vergunning

2018071034 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 november 2018 een vergunning verleend voor het bouwen van 43 appartementen en 2 wooneenheden.