Project Zwarthoutstraat

Op 31 juli is aannemer Hens gestart met de werken in de Zwarthoutstraat. We vernieuwen de wegenis, die versleten is en pakken de riolering aan, zodat regenwater afgekoppeld wordt van het huidige gemengd systeem en afzonderlijk naar de baangrachten zal gevoerd worden. Deze werken gebeuren in samenwerking met de gemeente Duffel, aangezien deze weg overheen de gemeentegrens loopt.

Ondertussen kan de bemaling verwijderd worden en is de riolering in de eerste zone aangelegd tot de laatste toezichtput in deze zone, die loopt tot ongeveer ter hoogte van nr. 188. De levering van de pompput is voorzien op 28/09, waarna dit gedeelte verder kan afgewerkt worden. De afkoppelingswerken in dit gedeelte zijn ondertussen bijna voltooid.

Ondertussen is de aanleg van riolering in het gedeelte vanaf Rechtstraat richting Draakbosweg volop in uitvoering tot de in-/uitrit van het glastuinbedrijf.

De aannemer voorziet aanleg van mager betonfundering in de eerste zone te kunnen uitvoeren eind deze week en, indien mogelijk met de weersomstandigheden, komt hier dan volgende week een laag asfalt op. Voor de definitieve betonverharding van de rijweg in dit gedeelte wordt momenteel gemikt op tweede helft oktober, maar ook dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Igean meldt ondertussen dat de witte vuilzakken die in het ophaalpunt aan Rechtstraat gezet worden, niet kunnen opgehaald worden omdat ze daarvoor over het werkgebied van Ivarem moeten, wat niet toegelaten is. Derhalve wordt gevraagd deze zakken naar één van de andere twee ophaalpunten te brengen.

Indien problemen opduiken met signalisatie of uitvoering, kan u dit melden aan de aannemer op het nummer 0478 31 38 52.

Onderaan dit artikel vindt u de presentatie terug die werd gegeven tijdens de bewonersvergadering en de grondplannen van de nieuw ontworpen situatie. De fasering die toen voorzien werd, is nog even apart toegevoegd; deze kan aangepast worden indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken.