Project Zwarthoutstraat

Op 31 juli is aannemer Hens gestart met de werken in de Zwarthoutstraat. We vernieuwen de wegenis, die versleten is en pakken de riolering aan, zodat regenwater afgekoppeld wordt van het huidige gemengd systeem en afzonderlijk naar de baangrachten zal gevoerd worden. Deze werken gebeuren in samenwerking met de gemeente Duffel, aangezien deze weg overheen de gemeentegrens loopt.

De definitieve betonverharding van de rijweg in de eerste en tweede fase zijn al een tijdje achter de rug. 

Alles is in gereedheid gebracht voor de betonverharding van de derde fase, tot aan de Draakbosweg. De riolering is aangelegd. 
De aanleg van de definitieve betonverharding werd door de slechte weersomstandigheden al verschillende malen uitgesteld. 
Momenteel staat de betonstort gepland voor maandag 8 april 2024, dit uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Na het storten van de beton dient deze 14 dagen uit te harden en zal dit stuk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de uitharding zullen de bermen verder afgewerkt worden.

Indien problemen opduiken met signalisatie of uitvoering, kan u dit melden aan de aannemer op het nummer 0478 31 38 52.

Onderaan dit artikel vindt u de presentatie terug die werd gegeven tijdens de bewonersvergadering en de grondplannen van de nieuw ontworpen situatie. De fasering die toen voorzien werd, is nog even apart toegevoegd; deze kan aangepast worden indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken.