Project Wipstraat - Hofstraat - Ooststatiestraat

De totaliteit van het project werd volledig afgewerkt, met uitzondering van de vernieuwing van het voet- en fietspad in de Antwerpsesteenweg dat slechts voor een klein gedeelte kon gebeuren omwille van de werkzaamheden aan de site Gonthier. Dit zal na de afwerking van het project aldaar terug bekeken worden.

Aanplantingen in de Wipstraat worden nog door de gemeente gedaan, maar deze zijn afhankelijk van het plantseizoen, dus zullen nog stelselmatig in de loop van het jaar uitgevoerd worden.