Project Wipstraat - Hofstraat - Ooststatiestraat

Het voetpad in de Wipstraat, aan de zijde van de onpare huisnummers, is vanaf het kruispunt met de Bautersemstraat met boordstenen en onderfundering afgewerkt. Ondertussen werd overgeschakeld naar de overzijde en wordt deze kant vanaf het kruispunt met de Antwerpsesteenweg opgebroken. Zodra alle afboordingen klaar zijn, start de invulling met klinkers; dit zal einde maart kunnen aanvatten. Eerstdaags start ook de vervanging van de openbare verlichting.

Er wordt gepland tegen eind mei de Wipstraat afgewerkt te hebben en aansluitend de werken in de Antwerpsesteenweg aan te vatten.

U vindt hieronder de presentatie die 30/01 op de bewonersvergadering gebracht werd. De vernieuwing van het voet- en fietspad in de Antwerpsesteenweg zal evenwel slechts voor een klein gedeelte kunnen gebeuren omwille van de werkzaamheden aan de site Gonthier die beletten dat Viabuild daar tegelijkertijd kan werken.