Project Schoolstraat - Nieuwstraat - Schuttershofstraat

De klinkerwerken in de Schoolstraat werden ernstig vertraagd door het recente regenweer en ook de aanleg van het laatste stuk riolering voor de schoolpoort in deze straat kon niet afgewerkt worden zoals voorzien, zodat de overschakeling naar fase 2, de start in de Nieuwstraat, enkele dagen moet uitgesteld worden naar 23 maart.

De toegang tot de A-HA-school zal dus pas vanaf dan terug via de blauwe poort in de Schoolstraat mogelijk zijn en de doorgang via het park zal dan ook opnieuw opengesteld worden.

Om zoveel mogelijk verkeersdrukte te voorkomen vlak aan de school, wordt vanaf 21/3 een kiss & ridezone ingesteld aan het Gemeenteplein, t.h.v. de ingang van het park. Zodoende kunnen de ouders hun kinderen veilig afzetten en kunnen deze via het park naar de schoolpoort in de Schoolstraat. Deze kiss & ridezone zal gelden tijdens de openings- en sluitingsuren van de school; de rest van de tijd zijn deze parkeerplaatsen normaal bruikbaar.

Zonder verdere onvoorziene gebeurtenissen kan het werk voltooid worden in augustus van dit jaar.

Meer informatie kan u vinden op de projectpagina van Aquafin.