Project Schoolstraat - Nieuwstraat - Schuttershofstraat

In de Nieuwstraat worden de gas- en waterleiding aangepast om de toezichtputten van de riolering te kunnen plaatsen en aansluiten. Vervolgens wordt de riolering verder geplaatst en de verwachting is dat deze tegen eind mei tot de Molenstraat afgewerkt zal zijn.

In de Schuttershofstraat en de Schoolstraat zijn intussen de groenvakken afgewerkt. Beplanting zal door de groendienst van Kontich aangebracht worden, maar dit is afhankelijk van plantseizoenen, dus zal nog wat op zich laten wachten. Ondertussen werd de laadpaal voor elektrische auto’s t.h.v. de eerste twee parkeervakken in de Schoolstraat, zijde Noordstraat, aangesloten.

De aanleg van fundering voor wegenis in de eerste fase in de Nieuwstraat, van Edegemsesteenweg tot Noordstraat, is ondertussen volop gestart. Indien alles goed loopt, verwacht Viabuild rond half juni te kunnen starten met de klinkerwerken in de Nieuwstraat.

De toegang tot de A-HA-school is terug mogelijk via de blauwe poort in de Schoolstraat en de doorgang via het park werd ook opnieuw opengesteld. De toegang in de Nieuwstraat is terug afgesloten.

Om zoveel mogelijk verkeersdrukte te voorkomen vlak aan de school, werd vanaf 23/3 een kiss & ridezone ingesteld aan het Gemeenteplein, t.h.v. de ingang van het park. Zodoende kunnen de ouders hun kinderen veilig afzetten en kunnen deze via het park naar de schoolpoort in de Schoolstraat. Deze kiss & ridezone zal gelden tijdens de openings- en sluitingsuren van de school; de rest van de tijd zijn deze parkeerplaatsen normaal bruikbaar.

Zonder verdere onvoorziene gebeurtenissen kan het werk voltooid worden in augustus van dit jaar.

Voor de huisvuilophaling wordt voor de bewoners van de Schoolstraat aangeraden hun zakken vanaf heden naar het kruispunt met de Noordstraat te brengen, aangezien de doorgang naar de Nieuwstraat/Molenstraat afgesloten werd wegens te gevaarlijk.

Meer informatie kan u vinden op de projectpagina van Aquafin.