Project Schoolstraat - Nieuwstraat - Schuttershofstraat

In de Schuttershofstraat en de Schoolstraat zijn de groenvakken afgewerkt. Beplanting zal door de groendienst van Kontich aangebracht worden, maar dit is afhankelijk van plantseizoenen, dus zal nog wat op zich laten wachten. Ondertussen werd de laadpaal voor elektrische auto’s t.h.v. de eerste twee parkeervakken in de Schoolstraat, zijde Noordstraat, aangesloten.

De klinkerwerken in de Nieuwstraat werden voltooid dankzij extra inspanning van het werfteam, zodat tijdens het bouwverlof van Viabuild (15 juli t/m 4 augustus) circulatie met de wagen mogelijk is. Het kruispunt met Noordstraat is evenwel nog met tijdelijke steenslag afgewerkt, aangezien de aanpak van het gedeelte riolering in de Noordstraat, tussen Schuttershofstraat en Nieuwstraat, vanaf 5 augustus start. Indien deze bijkomende werken vlot verlopen, zou voltooiing tegen ½ september te mogelijk zijn.

De toegang tot de A-HA-school blijft momenteel via de blauwe poort in de Schoolstraat en de doorgang via het park werd ook opnieuw opengesteld. De toegang in de Nieuwstraat blijft nog enige tijd afgesloten.

Om zoveel mogelijk verkeersdrukte te voorkomen vlak aan de school, werd vanaf 23/3 een kiss & ridezone ingesteld aan het Gemeenteplein, t.h.v. de ingang van het park. Zodoende kunnen de ouders hun kinderen veilig afzetten en kunnen deze via het park naar de schoolpoort in de Schoolstraat. Deze kiss & ridezone zal gelden tijdens de openings- en sluitingsuren van de school; de rest van de tijd zijn deze parkeerplaatsen normaal bruikbaar.

Voor de huisvuilophaling zal tijdens het bouwverlof normale ophaling mogelijk zijn; nadien is mogelijk nog een kleine, tijdelijke aanpassing nodig.

Meer informatie kan u vinden op de projectpagina van Aquafin.