Project Scheihagenstraat - omgevingsstraten

In de Scheihagenstraat werd in de eerste fase de onderlaag in asfalt geplaatst en de bereikbaarheid van opritten met steenslag verzekerd. Ondertussen werd de tweede fase aangevat met opbraak van de verharding en aanzet van de riolering vanaf het rondpunt aan Duffelshoek. Deze rioleringsstreng wordt dan verder aangelegd tot het hoogste punt in de Scheihagenstraat; ongeveer ter hoogte van huisnummers 33 – 34.

Voor praktische afspraken qua toegang tot uw oprit of mogelijkheid om leveringen of werken uit te voeren in de Scheihagenstraat, kan u terecht bij de werfleider van Willemen Infra, Martijn Faes, tijdens de werkuren te bereiken op 0468/03 92 80.

In Wilgstuk en Kerkeland werd gestart met het trekken van de boordstenen en kantstroken. Aansluitend worden de klinkers aangebracht in Kerkeland; dit zou een tweetal weken vergen. Voor Wilgstuk is de timing afhankelijk van levering van de infiltratiekolken; de datum hiervoor dient nog bevestigd te worden. De werfleider voor deze straten is Tim Verbraecken, die desgevallend overdag kan gecontacteerd worden op 0497/60 29 56 omtrent afspraken voor leveringen en werken aan uw woning e.d.

Sinds 30/7 is de aannemer terug verantwoordelijk voor het verzamelen van huisvuilzakken aan de ophaalpunten.

Voor het verder verloop van de werken werd een aangepaste planning opgemaakt waarin volgende streefdata voor de diverse straten opgenomen werden:

  • 2e fase Scheihagenstraat: 13/08 tot 22/11/19
  • Wegenis Kerkeland en Wilgstuk: voltooiing 2e helft september
  • Wegenis Alfsberg: start na Wilgstuk tot 26/11/19
  • Wegenis Roosken: 27/11 tot 29/01/20
  • Wegenis Haakstuk: 07/01/20 tot 23/03/20
  • Wegenis Vlierenpaal: 24/02 tot 30/04/20

Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van de infoavond van 21/03/19 die allerlei nuttige informatie rond huisvuilophaling en contacten, bevat. De hierin opgenomen ruwe planning is dus niet meer helemaal actueel en de timing zal zoveel mogelijk in bovenstaande paragrafen bijgehouden worden. De plannen, die ondertussen licht aangepast werden op basis van de opmerkingen die genoteerd werden op de infoavond, vindt u eveneens in bijlage.