Project Scheihagenstraat - omgevingsstraten

Op 16/03/20 heeft Willemen Infra beslist om alle activiteiten stil te leggen omwille van de coronacrisis. De werf wordt op 17/03/20 opgeruimd en veilig gezet tot deze maatregel kan opgeheven worden en dan kan gecommuniceerd worden hoe de verdere afwerking zal verlopen.

 

Indien u een probleem vaststelt tijdens de afwezigheid van de aannemer, kan u best de gemeentelijke technische dienst contacteren. Wij zullen dan bekijken hoe dit best aangepakt wordt.

  • Telefoon: 03/451 92 80
  • E-mail: technische.dienst@kontich.be

Het verdere verloop van de werken is nu afhankelijk van de heropstart na de coronamaatregelen.

Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van de infoavond van 21/03/19 die allerlei nuttige informatie rond huisvuilophaling en contacten, bevat. De timing van de resterende werken wordt verder in bovenstaande paragrafen bijgehouden. De plannen, die ondertussen licht aangepast werden op basis van de opmerkingen die genoteerd werden op de infoavond, vindt u eveneens in bijlage.