Project Scheihagenstraat - omgevingsstraten

De Pronkenbergstraat werd voorlopig terug opengesteld over een steenslagverharding; later zullen nog onderbrekingen nodig zijn voor laatste aansluiting van riolering en de definitieve wegbekleding.

De uitgraving voor nutsmaatschappijen voor aanpassingen van leidingen t.h.v. de kruising met de Brugmanstraat, werd aangevuld en de woningen aldaar zijn terug bereikbaar met de wagen. Ook in de Scheihagenstraat zelf werd minder-hinder steenslag geplaatst, zodat de bewoners voor en na de werkuren meestal terug tot hun woning kunnen rijden.

In de Scheihagenstraat is ondertussen de riolering van de eerste fase aangelegd en worden volop de huisaansluitingen geplaatst; de aannemer die de afkoppelingswerken voor Aquafin uitvoert, zal vanaf 03/06 starten.

De wegenis in Wilgstuk en Kerkeland werd opgebroken en Willemen Infra start met de plaatsing van fundering en lijnvormige elementen. De planning is om eerst de rijweg te vernieuwen en aansluitend de voetpaden, maar door grote drukte bij de asfaltcentrales is dit nog te bevestigen. De voltooiing vóór het bouwverlof blijft het streefdoel. Voor deze werken is een tweede werfleider van Willemen Infra aan de slag gegaan die kan aangesproken worden indien vragen omtrent toegankelijkheid e.d. rijzen. U kan Tim Verbraecken overdag bellen op 0497/60 29 56.

Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van de infoavond van 21/03/19 die een ruwe planning, alsook allerlei nuttige informatie rond huisvuilophaling en contacten, bevat. De plannen, die ondertussen licht aangepast werden op basis van de opmerkingen die genoteerd werden op de infoavond, vindt u eveneens in bijlage.

Voor praktische afspraken qua toegang tot uw oprit of mogelijkheid om leveringen of werken uit te voeren, kan u terecht bij de werfleider van Willemen Infra, Martijn Faes, tijdens de werkuren te bereiken op 0468/03 92 80.