Project Scheihagenstraat - omgevingsstraten

In fase 2 van de Scheihagenstraat wordt de laatste hand aan voetpaden en plantvakken gelegd en worden nog putdeksels e.d. afgewerkt. Ondertussen is duidelijk dat de toplaag asfalt pas na nieuwjaar zal kunnen aangelegd worden; de temperatuur en regelmatige regenbuien maken het onmogelijk om dit nog in de laatste dagen voor het kerstverlof in te plannen.

De tijdelijke invulling met steenslag van de kruispunten aan Haakstuk en Vlierenpaal, wordt vervangen wanneer deze straten in uitvoering gaan; dit zou aanvangen vanaf 07/01/20 indien de weersomstandigheden dit toelaten. Ook in Roosken zal dan al het asfalt afgefreesd worden, maar hier start de heraanleg pas in maart. De weg zal hier bruikbaar blijven aangezien het afgefreesde asfalt ter plaatse blijft.

In Alfsberg worden de lijnvormige elementen (kantstrook en boordsteen) momenteel aangebracht. De klinkerwerken van de voetpaden kunnen vanaf 12/12 van start gaan. Deze zullen nog voor het kerstverlof voltooid worden; de rijweg zal pas na het kerstverlof geplaatst worden, maar er wordt wel voor een propere doorgang op de steenslag gezorgd en de nodige hellingen voor de opritten worden in steenslag aangelegd.

Voor praktische afspraken qua toegang tot uw oprit of mogelijkheid om leveringen of werken uit te voeren, kan u terecht bij de werfleider van Willemen Infra, Martijn Faes, tijdens de werkuren te bereiken op 0468/03 92 80.

Sinds 30/7 is de aannemer terug verantwoordelijk voor het verzamelen van huisvuilzakken aan de ophaalpunten.

Voor het verder verloop van de werken werd recent een update van de planning gemaakt waarin volgende streefdata voor de diverse straten opgenomen werden:

  • 2e fase Scheihagenstraat: 13/08 tot 20/12/19
  • Wegenis Alfsberg: 21/10 tot 15/01/20
  • Wegenis Haakstuk: 06/01/20 tot 06/03/20
  • Wegenis Roosken: 06/01/20 tot 28/02/20
  • Wegenis Vlierenpaal: frezen asfalt: 07/01/20; aanleg wegenis: 02/03 tot 17/04/20
  • Wegenis Groene Weg: 09/03/20 tot 09/04/20

Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van de infoavond van 21/03/19 die allerlei nuttige informatie rond huisvuilophaling en contacten, bevat. De hierin opgenomen ruwe planning is dus niet meer helemaal actueel en de timing zal zoveel mogelijk in bovenstaande paragrafen bijgehouden worden. De plannen, die ondertussen licht aangepast werden op basis van de opmerkingen die genoteerd werden op de infoavond, vindt u eveneens in bijlage.