Project Scheihagenstraat - omgevingsstraten

In de Scheihagenstraat is overgeschakeld naar kleinere betonbuizen die nu aangelegd worden tot het hoogste punt in de Scheihagenstraat; ongeveer ter hoogte van huisnummers 33 – 34.

De klinkerwerken in Kerkeland werden voltooid en het rondpunt aan de Duffelshoek werd terug opengesteld over een voorlopige steenslagverharding. Afwerking met asfalt gebeurt hier samen met Scheihagenstraat, momenteel voorzien in november.

Voor praktische afspraken qua toegang tot uw oprit of mogelijkheid om leveringen of werken uit te voeren in de Scheihagenstraat, kan u terecht bij de werfleider van Willemen Infra, Martijn Faes, tijdens de werkuren te bereiken op 0468/03 92 80.

In Wilgstuk werden boordstenen en kantstroken getrokken en is de aanleg van de plantvakken in uitvoering. De verdere timing is afhankelijk van de levering van de infiltratiekolken en dit werd ondertussen bevestigd voor 19/09, zodat dan de werkzaamheden nog een 3-tal weken in beslag zouden nemen. De werfleider voor deze straten is Tim Verbraecken, die desgevallend overdag kan gecontacteerd worden op 0497/60 29 56 omtrent afspraken voor leveringen en werken aan uw woning e.d.

Sinds 30/7 is de aannemer terug verantwoordelijk voor het verzamelen van huisvuilzakken aan de ophaalpunten.

Voor het verder verloop van de werken werd recent een update van de planning gemaakt waarin volgende streefdata voor de diverse straten opgenomen werden:

  • 2e fase Scheihagenstraat: 13/08 tot 29/11/19
  • Wegenis Kerkeland: voltooiing 2e helft september
  • Wegenis Wilgstuk: voltooiing 1e helft oktober
  • Wegenis Alfsberg: 7/10 tot 29/11/19
  • Wegenis Roosken: 27/11 tot 17/01/20
  • Wegenis Haakstuk: 09/01/20 tot 27/03/20
  • Wegenis Vlierenpaal: 20/01 tot 27/03/20

Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van de infoavond van 21/03/19 die allerlei nuttige informatie rond huisvuilophaling en contacten, bevat. De hierin opgenomen ruwe planning is dus niet meer helemaal actueel en de timing zal zoveel mogelijk in bovenstaande paragrafen bijgehouden worden. De plannen, die ondertussen licht aangepast werden op basis van de opmerkingen die genoteerd werden op de infoavond, vindt u eveneens in bijlage.