Project Scheihagenstraat - omgevingsstraten

In Scheihagenstraat worden de laatste puntjes afgewerkt. De toplaag asfalt zal pas in het voorjaar kunnen aangelegd worden; het weer en de langere dan voorziene uitvoering van de voetpaden hebben dit vertraagd en ondertussen is de beslissing genomen om eerst de werken aan de aansluitingen met Haakstuk en Vlierenpaal uit te voeren, om te vermijden dat over plantvakken e. d. zal gereden worden na aanleg toplaag.

De tijdelijke invulling met steenslag van de kruispunten aan Haakstuk en Vlierenpaal, wordt vervangen wanneer deze straten in uitvoering gaan.

In Alfsberg zal op 22/01 de fundering terug gefatsoeneerd worden, zodat op 23/01 kan gestart worden met beklinkeren van de rijweg. De aannemer voorziet een dubbele ploeg om het gros van de rijweg tegen het weekeinde te kunnen plaatsen; 27 en eventueel nog 28/01 worden de laatste aansluitingen dan afgewerkt.

In Haakstuk en Roosken is de uitvoering gestart sinds 07/01. Momenteel wordt de koffer verder aangevuld met steenslag en worden straatkolken geplaatst. Indien de weersomstandigheden het toelaten, worden op 01/02 de lijnvormige elementen (boordsteen + kantstrook) aangebracht.

Voor praktische afspraken qua toegang tot uw oprit of mogelijkheid om leveringen of werken uit te voeren, kan u terecht bij de werfleider van Willemen Infra, Martijn Faes, tijdens de werkuren te bereiken op 0468/03 92 80.

Sinds 30/7 is de aannemer terug verantwoordelijk voor het verzamelen van huisvuilzakken aan de ophaalpunten.

Voor het verder verloop van de werken werd recent een update van de planning gemaakt waarin volgende streefdata voor de diverse straten opgenomen werden:

  • 2e fase Scheihagenstraat: 13/08 tot 20/12/19. Toplaag asfalt voorjaar 2020
  • Wegenis Alfsberg: 21/10 tot 31/01/20
  • Wegenis Haakstuk: 06/01/20 tot 17/04/20
  • Wegenis Roosken: 06/01/20 tot 31/03/20
  • Wegenis Vlierenpaal: frezen asfalt: 07/01/20; aanleg wegenis: 02/03 tot 30/04/20
  • Wegenis Groene Weg: 02/03/20 tot 17/04/20

Deze data zijn altijd onder voorbehoud van vertraging door weersomstandigheden.

Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van de infoavond van 21/03/19 die allerlei nuttige informatie rond huisvuilophaling en contacten, bevat. De hierin opgenomen ruwe planning is dus niet meer helemaal actueel en de timing zal zoveel mogelijk in bovenstaande paragrafen bijgehouden worden. De plannen, die ondertussen licht aangepast werden op basis van de opmerkingen die genoteerd werden op de infoavond, vindt u eveneens in bijlage.