Project Scheihagenstraat - omgevingsstraten

De aannemer, Willemen Infra, is op 16 april gestart met de werken. De nodige signalisatie werd geplaatst om het verkeer rond te leiden omwille van de noodzakelijke onderbreking van de Pronkenbergstraat. Deze onderbreking is nodig om de verbinding van de nieuw aan te leggen riolering met de bestaande leidingĀ in Pronkenbergstraat en de gracht aan de overzijde, te kunnen realiseren. Er wordt naar gestreefd de straat zo snel mogelijk terug doorrijdbaar te maken, desnoods over een steenslagverharding; vermoedelijk zal dit een 2-tal weken vergen.

In de Scheihagenstraat zelf wordt vanaf Pronkenbergstraat tot huisnr. 34 eerst aangepakt in functie van rioleringsaanleg. Kort nadien en overlappend wordt ook de wegenis (bovenbouw) in Wilgstuk en Kerkeland vernieuwd. Dit laatste is momenteel voorzien vanaf 2 mei.

Omwille van de plaatsing van diverse aansluitputten en de bijkomende rioleringskoker, zullen een aantal nutsleidingen moeten verplaatst en omgeleid worden. Dit kan een tijdelijke onderbreking van de riolerings- en wegeniswerken met zich meebrengen; zonder onvoorziene problemen, is het de bedoeling om deze eerste fase voor het bouwverlof te voltooien.

Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van de infoavond van 21/03/19 die een eerste ruwe planning, alsook allerlei nuttige informatie rond huisvuilophaling en contacten, bevat. De plannen, die ondertussen licht aangepast werden op basis van de opmerkingen die genoteerd werden op de infoavond, vindt u eveneens in bijlage.

Voor praktische afspraken qua toegang tot uw oprit of mogelijkheid om leveringen of werken uit te voeren, kan u terecht bij de werfleider van Willemen Infra, Martijn Faes, tijdens de werkuren te bereiken op 0468/03 92 80.