Project Randparking Spoorwegstraat/N171

De aannemer is volop bezig de fundering van de nieuwe afrit en aansluiting vanuit de parking aan te leggen en verwacht nog een tweetal weken nodig te hebben vooraleer asfalt kan getrokken worden. De aansluiting van oud en nieuw aan N171 is ondertussen in uitvoering; omwille van de verkeersdrukte wordt dit maximaal buiten de spitsuren uitgevoerd.

De grondwerken voor de nieuwe parking zijn uitgevoerd en momenteel wordt onderfundering aangebracht. Vervolgens worden boordstenen geplaatst en, om de aansluiting te kunnen maken zonder risico voor geparkeerde wagens op het oude gedeelte, zullen enkele dagen zonder parkeermogelijkheid vereist zijn. Signalisatie voor parkeerverbod zal tijdig geplaatst worden, zodat dit duidelijk gecommuniceerd wordt, maar momenteel is dit voorzien in de week van 16/11 tot 23/11.

Binnenkort worden ook de oude glascontainers verwijderd. Tot de plaatsing en indienstname van de nieuwe, ondergrondse glascontainers, zal glas tijdelijk naar de andere locaties moeten gebracht worden. Ook hier zal tijdig signalisatie en communicatie geplaatst worden.

Voor de volledige uitvoering van het project wordt gestreefd naar voltooiing vóór de kerstperiode, maar dit is uiteraard weersafhankelijk.

De uitvoerder van deze werken is de firma Van Hoeyveld B&M bvba uit Boortmeerbeek. Voor vragen i.v.m. bereikbaarheid voor verhuis of renovatiewerken e.d., kan u hen contacteren op het nummer 015/51 17 18.

Voor de ophaling van de huisvuilfracties, zal op momenten dat de ophaaldienst een gedeelte van de straat niet kan bereiken, de aannemer de zakken en containers verzamelen aan ophaalpunten. De lege containers zullen ook terug aan de deur geplaatst worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de zakken en containers uiterlijk om 7u buitenstaan.

Onderaan deze pagina vindt u het grondplan van de nieuwe situatie, een schematische planning, alsook de brief die recent in de wijk verspreid werd en die nog enkele nuttige inlichtingen bevat.