Project Randparking Spoorwegstraat/N171

De plaatsing van vangrails langsheen de nieuwe afrit zal eerstdaags uitgevoerd worden, ondertussen werd de openstelling van de afrit uitgevoerd met tijdelijke signalisatie ter beveiliging.

De klinkerwerken van de parking zijn voltooid en de aannemer is bezig de fietsenstalling af te werken en nog enkele aansluitingen aan de wadi uit te voeren. De nieuwe glascontainers zijn ondertussen vrijgegeven voor gebruik.

Er zal nog ruim een week nodig zijn voor de laatste afwerkingen en de opkuis van alle overschotten en werfmaterieel, zodat we verwachten dat tegen 15/01 de werkzaamheden kunnen afgerond worden.

De vernieuwing van de rijweg van de Molenstraat, die inbegrepen zit in dit project, wordt pas in het voorjaar uitgevoerd. Dit werd beslist na consultatie van de handelaars in deze straat.

De uitvoerder van deze werken is de firma Van Hoeyveld B&M bvba uit Boortmeerbeek. Voor vragen i.v.m. bereikbaarheid voor verhuis of renovatiewerken e.d., kan u hen contacteren op het nummer 015/51 17 18.

Voor de ophaling van de huisvuilfracties, zal op momenten dat de ophaaldienst een gedeelte van de straat niet kan bereiken, de aannemer de zakken en containers verzamelen aan ophaalpunten. De lege containers zullen ook terug aan de deur geplaatst worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de zakken en containers uiterlijk om 7u buitenstaan.

Onderaan deze pagina vindt u het grondplan van de nieuwe situatie, een schematische planning, alsook de brief die recent in de wijk verspreid werd en die nog enkele nuttige inlichtingen bevat.