Project Kruispunten Kruisschanslei

Zoals aangekondigd in het informatieblad van november-december, worden de kruispunten van de Kruisschanslei met Oude Spoorwegberm en met de Keizershoek heraangelegd om veiliger oversteken te creëren voor fietsers en voetgangers.

Ondertussen werd met de aannemer, Rega Infra uit Malle, de afspraak gemaakt dat deze werken aanvangen vanaf 6 januari, na de eindejaarsrust. Mits de weersomstandigheden enigszins gunstig zijn, verwachten we een 4-tal maanden nodig te hebben voor de realisatie.

Voorbereidend werk werd ondertussen al door de nutsmaatschappijen uitgevoerd: kabels en leidingen werden vernieuwd en verplaatst waar nodig.

Omwille van deze werken zijn er aanzienlijke omleidingen nodig, waar behoorlijke verkeershinder van te verwachten is. Alle partijen trachten dit zo beperkt mogelijk te houden.

Het verdere verloop van de werken zal op deze site te volgen zijn naarmate de afspraken met de aannemer via de werfvergaderingen zullen vastgelegd worden.

Voor de ophaling van de huisvuilfracties, zal op momenten dat de ophaaldienst een gedeelte van de straat niet kan bereiken, de aannemer de zakken en containers verzamelen aan ophaalpunten. De lege containers zullen ook terug aan de deur geplaatst worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de zakken en containers uiterlijk om 7u buitenstaan.

In bijlage vindt u alvast de ontwerpplannen van de werken.