Project Kruispunten Kruisschanslei

De werken voor heraanleg van de kruispunten van de Kruisschanslei met Oude Spoorwegberm en met de Keizershoek, bedoeld om veiliger oversteken te creëren voor fietsers en voetgangers, vorderen gestaag.

Aan het kruispunt met Keizershoek is aan één zijde (pare huisnummers) het uitzetten van het nieuwe tracé van de boordstenen reeds quasi voltooid en werd de fundering van voet- en fietspad geplaatst. Ondertussen werd gestart aan de andere zijde. Plaatsing klinkers en asfalt zijn voorzien vanaf 10/02 tot ½ maart.

Aan de Oude Spoorwegberm wordt de koffer verder uitgegraven en stelselmatig opgevuld met steenslag. Volgens de huidige planning, is een voltooiing voorzien tegen ½ april.

Uiteraard zijn alle data onder voorbehoud van weerverlet!

De aannemer, Rega Infra uit Malle, kan aangesproken worden indien afspraken dienen gemaakt te worden over bereikbaarheid voor verhuis, plaatselijke werkjes of dergelijke. In dat geval kan contact genomen worden via 03/340 87 51 en vragen naar de werfleider, Stijn Vancraybex.

Voor de ophaling van de huisvuilfracties, zal op momenten dat de ophaaldienst een gedeelte van de straat niet kan bereiken, de aannemer de zakken en containers verzamelen aan ophaalpunten. De lege containers zullen ook terug aan de deur geplaatst worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de zakken en containers uiterlijk om 7u buitenstaan.

In bijlage vindt u alvast de ontwerpplannen van de werken. Deze werden licht aangepast om de oversteek van het fietspad aan de Oude Spoorwegberm zo recht mogelijk te maken.