Project Kruispunten Kruisschanslei

De werken voor heraanleg van de kruispunten van de Kruisschanslei met Oude Spoorwegberm en met de Keizershoek, bedoeld om veiliger oversteken te creëren voor fietsers en voetgangers, zijn bijna voltooid.

Momenteel wordt volop asfalt geplaatst. Vervolgens dient nog belijning en signalisatie aangebracht te worden en moet aan de zijde van de hoogspanningscabine het voet-/fietspad nog herplaatst worden. Volgens de huidige planning, is een volledige afwerking voorzien tegen ¬Ĺ april.

De beplanting wordt later door de groendienst van de gemeente geplaatst, naargelang het plantseizoen dit toelaat.

Uiteraard zijn alle data onder voorbehoud van weerverlet!

De aannemer, Rega Infra uit Malle, kan aangesproken worden indien afspraken dienen gemaakt te worden over bereikbaarheid voor verhuis, plaatselijke werkjes of dergelijke. In dat geval kan contact genomen worden via 03/340 87 51 en vragen naar de werfleider, Stijn Vancraybex.

Voor de ophaling van de huisvuilfracties, zal op momenten dat de ophaaldienst een gedeelte van de straat niet kan bereiken, de aannemer de zakken en containers verzamelen aan ophaalpunten. De lege containers zullen ook terug aan de deur geplaatst worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de zakken en containers uiterlijk om 7u buitenstaan.

In bijlage vindt u alvast de ontwerpplannen van de werken. Deze werden licht aangepast om de oversteek van het fietspad aan de Oude Spoorwegberm zo recht mogelijk te maken.