Project Koningin Astridlaan (N1)

Meer over de werken

Het Vlaams Gewest plant sinds een aantal jaren de heraanleg van het gedeelte Koningin Astridlaan tussen kruispunt Duffelsesteenweg en kruispunt Antwerpsesteenweg. De rijweg wordt vernieuwd en er komen vrijliggende fietspaden en een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Ook de kruispunten krijgen een vernieuwing. 

Overkoepelende planning
  • Eind oktober 2022: aanvraag omgevingsvergunning
  • December 2022 t.e.m. eind januari 2022: bouwrijp maken van de projectzone
  • Januari 2023 tot najaar 2023: nutswerken
  • Voorjaar 2024: start riolerings- en wegenwerken
Concrete planning

Het bouwrijp maken van de projectzone gebeurt van december 2022 tot januari 2023 in twee zones waarin gelijktijdig wordt gewerkt:

  • De eerste zone is die vanaf de Antwerpsesteenweg tot en met de Ooststatiestraat. Daar wordt gewerkt vanaf 5 december tot aan de kerstvakantie.
  • De tweede zone is die vanaf de Ooststatiestraat tot aan de Duffelsesteenweg. Daar wordt gewerkt tot eind januari 2023. 

De nutswerken starten vanaf 23 januari 2023:

  • De werken starten aan de Westkant: Antwerpsesteenweg – Vredestraat.
  • Daarna gaan ze verder aan de Oostkant: Vredestraat – Ooststatiestraat.
  • Ze sluiten af met de Ooststatiestraat – Antwerpsesteenweg.


Gevolgen van de werken

Tijdens het bouwrijp maken van de projectzone blijft doorgaand verkeer mogelijk. Het verkeer zal steeds over twee in plaats van drie rijstroken gebeuren. De rijstrook aan de kant van de projectzone waaraan er gewerkt wordt, wordt steeds vrijgemaakt. 

Tijdens de nutswerken blijft in de projectzone tweerichtingsverkeer mogelijk voor gemotoriseerd en fietsverkeer. 


Communicatie met de buurt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stuurt dit project. AWV informeert de buurtbewoners via bewonersbrieven en digitale nieuwsbrieven. De bewonersbrieven vind je onderaan deze pagina. Op de digitale nieuwsbrieven kan je je hier inschrijven. 

Wij zijn, als lokaal bestuur Kontich, medebouwheer omdat de uitvoering van de werken op ons grondgebied gebeurt. We informeren daarom waar nodig over plaatselijke aangelegenheden. Op 13 juni 2022 organiseerden we een infomarkt om dit project toe te lichten. Je vindt de nodige informatie onderaan deze webpagina terug. 

Volg de werken op de voet

Voor alle informatie over deze werken, kan je terecht op de website van AWV via deze link: https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-koningin-astridlaan.