Project Klooster Kokaz

Het Montfortanenklooster en de parochiekerk zijn zeer bepalend voor het straatbeeld in het centrum van Kontich-Kazerne. De kerkomgeving is een belangrijke ontmoetingsplek binnen het sociale weefsel van de gemeente. Niet alleen zijn rond het kerkplein de belangrijkste publieke functies verzameld, zoals het ontmoetingscentrum, de buurtbibliotheek, de basisschool Sint-Montfort en een reeds handelszaken: het is daarenboven een plek met een uniek historisch karakter, door de erfgoedwaarde van de parochiekerk en het architecturale geheel met het naastgelegen Montfortanenklooster. Hoewel dit laatste, in tegenstelling tot de parochiekerk, niet opgenomen werd noch vermeld staat in de Inventaris Onroerend Erfgoed, is het gebouw beeldbepalend voor de buurt. Het kloostergebouw, waar Phil Bosmans de laatste jaren van zijn leven doorbracht, staat echter al geruime tijd grotendeels leeg. Enkele vertrekken op het gelijkvloers worden vandaag nog gebruikt door de parochie, maar het gebouw is dringend aan vernieuwing toe. De Ideale Woning kan het klooster in samenspraak met de gemeente in erfpacht nemen.

Omwille van de historische en de architecturale waarde van het geheel van klooster en nabijgelegen kerk, werd in nauwe samenwerking tussen de Ideale Woning en het lokaal bestuur Kontich gezocht naar een nieuwe, zinvolle invulling van het bestaande gebouw. Na grondige renovatie zal het klooster ruimte bieden aan vijf sociale seniorenappartementen met een collectieve leefruimte en grote keuken (groepswoning SeniorenThuis) en twee individuele sociale appartementen. Een buurthuis en buurtbibliotheek (die verhuist vanaf de overzijde van de straat), samen met enkele ruimten voor de huidige aanleunende functies van de parochie, vervolledigen het programma en zorgen voor diversiteit en levendigheid in het project.

Meer lezen

Meer info

U kan vragen, opmerkingen of bevindingen over dit project tot uiterlijk zondag 7 juni aan ons bezorgen via het e-mailadres: meesterproef.klooster@kontich.be. Wij koppelen deze feedback dan terug aan de kandidaten, en nemen jullie opmerkingen mee naar het effectieve jurymoment.