Project Hoogbunderlaan, Boomgaard, Doopput

De riolering en de wegenis in Hoogbunderlaan, Boomgaard en Doopput is aan vernieuwing toe.¬†Omwille van de ligging betrekken we hier ook een stukje ’s Herenlei bij. Bij de heraanleg van de straten pakken we meteen ook een gevaarlijke situatie voor de fietsers aan in de bocht Hofstraat/Ooststatiestraat.

Op de infoavond van 14 juni, stelden we de plannen van deze werken voor. We bekijken intussen of de vragen en opmerkingen die we daar noteerden alsnog kunnen verwerken in het ontwerp.

Vermits dit project via de riolering gekoppeld is aan de voorziene werken van de Koningin Astridlaan (N1), vindt u de informatie daarover ook terug onder deze rubriek.

Binnenkort start het openbaar onderzoek en heeft iedereen de mogelijkheid om eventuele opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken. Deze worden dan besproken in het proces van het openbaar onderzoek.