Project heraanleg voetpaden: Kerkelei

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

Op 27 april werd gestart in Kerkelei en ondertussen werd aan oneven zijde de funderingslaag gelegd en zijn de klinkerwerken volop in uitvoering. De aannemer verwacht deze zijde te kunnen afwerken vóór 13/05 en zal ondertussen aan de even zijde met de opbraak starten.

Indien de weersomstandigheden goed blijven, zal de voorziene uitvoeringstermijn van 20 werkdagen voor de ganse uitvoering, kunnen gehaald worden en kan voltooid worden in de week van 17/05.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Er werd enkelrichting ingevoerd en tijdens de werkuren zal de straat regelmatig geblokkeerd zijn, aangezien kraan en betonklinkers op de rijweg staan; ’s morgens en ’s avonds kan u alleszins de straat inrijden en zullen opritten maximaal open gehouden worden.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. De aannemer verzamelt zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.