Project Heraanleg voetpaden: Josephine Charlottestraat & Elisabethstraat

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

In de Josephine Charlottestraat en Elisabethstraat worden de voetpaden vernieuwd vanaf het kruispunt Leopoldstraat tot Albertlei. In de Josephine Charlottestraat zal het voetpad enkel langs de even zijde vernieuwd worden. Langs de oneven zijde zullen enkel de opritten vernieuwd worden waarbij de tussenstroken volledig onthard en vergroend worden. Deze werken starten half september en verwachten we te voltooien omstreeks half oktober, indien de weersomstandigheden gunstig blijven.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. Indien nodig verzamelt de aannemer zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.