Project heraanleg voetpaden: Jan Baptist Francisstraat

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

Op 3 augustus starten de werken in J. B. Francisstraat en dit aan de even zijde met opbraak en heraanleg van het voetpad. Deze werken worden aangevat vanaf de aansluiting met F. Maesstraat.

Er werden 25 werkdagen voorzien voor deze straat, dus indien de weersomstandigheden gunstig zijn, zou dit tegen half oktober kunnen voltooid worden.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Voor de duur van de werken wordt enkelrichting ingevoerd. Tijdens de werkuren kan de straat occasioneel versperd zijn, aangezien kraan en vrachtwagen op de rijweg staan; ’s morgens en ’s avonds kan u de straat inrijden en zullen opritten maximaal open gehouden worden.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. Indien nodig verzamelt de aannemer zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.

In bijlage vindt u grondplan van de nieuwe aanleg.