Project heraanleg voetpaden: Jan Baptist Francisstraat

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

In de J. B. Francisstraat moeten we de aanleg even onderbreken omdat er bemaling nodig blijkt voor de uitgraving t.b.v. de nieuwe riolering t.h.v. de aansluiting aan N1. De aannemer werkt maximaal de reeds geplaatste voetpadstrook en plantvakken af en zal tijdelijk de aanleg in Wisselbeemd verderzetten.

Zodra de vergunning voor bemaling verstrekt werd en deze voldoende lang heeft kunnen werken, zullen de rioleringswerken kunnen starten. Voor de bemaling en de aansluitende werken zal de straat moeten onderbroken worden, aangezien de riolering de rijweg moet kruisen en het asfalt deels opgebroken wordt. De periode dat de weg afgesloten blijft voor autoverkeer wordt nog gecommuniceerd.

Er werden 25 werkdagen voorzien voor deze straat; gezien de onderbreking, zal de voltooiing enigszins opschuiven.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Voor de duur van de werken wordt enkelrichting ingevoerd. Tijdens de werkuren kan de straat occasioneel versperd zijn, aangezien kraan en vrachtwagen op de rijweg staan; ’s morgens en ’s avonds kan u de straat inrijden en zullen opritten maximaal open gehouden worden.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. Indien nodig verzamelt de aannemer zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.

In bijlage vindt u grondplan van de nieuwe aanleg.