Project heraanleg voetpaden: Holle Eikaard

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

Aangezien het rioleringsproject in Beemdenlaan en Holle Eikaard van 2019, het gedeelte van Holle Eikaard tot Bautersemstraat niet omvatte, wordt hier het voetpad nu vernieuwd. De aannemer verwacht dit 29 november te kunnen aanvatten, indien de weersomstandigheden voldoende gunstig zijn. Zonder belet, kan dit afgewerkt worden vooraleer het kerstverlof aanbreekt.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. De aannemer verzamelt zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.