Project heraanleg voetpaden: Binnenbeemd/Wisselbeemd/Konijnenveld

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

In Binnenbeemd wordt de laatste hand gelegd aan de voetpaden en de aanpassingen aan toegangen. De aannemer zal hier werken tot 9/07, aangezien dan het bouwverlof aanvat. Omwille van eerdere afspraken omtrent coördinatie met nutsbedrijven, zal na het bouwverlof eerst gewerkt worden in de J. B. Francisstraat en wanneer deze voltooid is, zal verder gewerkt worden in Wisselbeemd/ Konijnenveld. De zone die vóór het bouwverlof aangepakt wordt, zal wel volledig afgewerkt achtergelaten worden.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Tijdens de werkuren zal de straat regelmatig afgesloten zijn, aangezien kraan en betonklinkers op de rijweg staan; ’s morgens en ’s avonds kan u de straat inrijden en zullen opritten maximaal open gehouden worden.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. De aannemer verzamelt zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.