Project Heraanleg voetpaden: Beeklaan

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

In de Beeklaan worden de voetpaden aan beide zijden vernieuwd en ook een kort stukje van de Meylweg wordt aan de even zijde gefatsoeneerd. Deze werken zijn gestart sinds 9 mei en verwachten we op een vijftal weken te voltooien, indien de weersomstandigheden gunstig blijven.

Momenteel is de opbraak en heraanleg bezig tussen Ganzenbollaan en Steenakker langs oneven zijde. Deze kant zal volledig afgewerkt worden tot Meylweg en dan keert de aannemer terug langs even zijde.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. Indien nodig verzamelt de aannemer zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.