Project heraanleg voetpaden: Beekboshoek

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

In Beekboshoek worden de voetpaden aan beide zijden vernieuwd vanaf de aansluiting met F. Maesstraat tot de Pastoriestraat aan één zijde en kinderdagverblijf ’t Wisterke aan de andere zijde.

Ondertussen is de heraanleg reeds grotendeels uitgevoerd. De aannemer zal op 24 en 25 januari nog de laatste klinkers plaatsen en de werkzone opruimen. Groenaanleg wordt nadien door de gemeentediensten uitgevoerd en afgestemd op het correcte plantseizoen.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. Indien nodig verzamelt de aannemer zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.