Project heraanleg voetpaden: A. Rodenbachlaan

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

Sinds 1 juni is de aannemer gestart in Albrecht Rodenbachlaan en ondertussen werd reeds een aanzienlijke lengte aangelegd met de nieuwe waterdoorlatende klinkers. We voorzien dat het gedeelte tussen bocht (huisnr. 8) en Holle Weg in de week van 14 juni zal aangepakt worden. 

Een uitvoeringstermijn van 15 werkdagen is voorzien en zonder ongunstige weersomstandigheden betekent dit dat de werken 21 juni afgerond zullen worden. Aansluitend zal onze groendienst de plantvakken in orde brengen; invulling met zaaigoed is evenwel afhankelijk van het geschikte seizoen.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Tijdens de werkuren zal de straat regelmatig moeilijk toegankelijk zijn met de wagen, aangezien kraan en betonklinkers op de rijweg staan; ’s morgens en ’s avonds kan u de straat inrijden en zullen opritten maximaal open gehouden worden.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. De aannemer verzamelt zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.