Project heraanleg voetpaden: Wierookstuk

In diverse straten van onze gemeente worden de voetpaden heraangelegd, aangezien deze veel verzakkingen en opgedrukte voetpadtegels vertonen.

Op 12/04 zal gestart worden in Wierookstuk. Wij verwachten dat de werken een viertal weken in beslag zullen nemen.

De uitvoerder van deze werken is de firma Gebr. Simons uit Berendrecht. Voor vragen en afspraken omtrent verhuis, werkzaamheden aan uw woning e.d. tijdens de heraanleg, kan u hen contacteren op 03/568 65 97 of op info@gebr-simons.be.

Tijdens de werkuren zal de straat regelmatig afgesloten zijn, aangezien kraan en betonklinkers op de rijweg staan; ’s morgens en ’s avonds kan u de straat inrijden en zullen opritten maximaal open gehouden worden.

Huisvuil kan u gewoon buiten plaatsen. De aannemer verzamelt zakken en containers en plaatst ze op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats en zet de lege containers nadien ook weer aan uw woning. De zakken en containers plaatst u wel ten laatste om 6 u. ’s morgens buiten.