Project heraanleg Stationsplein

Het Stationsplein is versleten en aan vernieuwing toe. Daarenboven is de riolering eveneens aan het einde van de levenscyclus en, eveneens in het kader van de afkoppelingsverplichting, wordt deze gelijktijdig vervangen.

Eerder werd een ontwerp gekozen via participatie met de inwoners en dit werd uitgewerkt in een uitvoeringsdossier, waarvan u het overzichtsplan onderaan dit artikel kan terugvinden.

Ondertussen werd omgevingsvergunning bekomen en werd een aanbesteding gevoerd waar aannemer Bruggeman-Maes als uitvoerder geselecteerd werd.

Dit betekent dat op 27/11 de werken van start gingen en dit met het verplichte voorafgaande archeologische onderzoek van de ondergrond. Hiervoor werden een aantal sleuven overheen het plein gegraven waardoor hier momenteel niet kan gecirculeerd of geparkeerd worden. Afhankelijk van eventuele vondsten, kan dit nog langer in beslag nemen, maar momenteel vordert dit behoorlijk. Voetgangers houden alleszins altijd doorgang.

Ook de fietsenstallingen werden nu afgebroken en de tijdelijke werden ingericht, zodat fietsers daar terecht kunnen.

Afhankelijk van de verdere resultaten van het archeologische onderzoek, gaan we er vanuit dat de sleuven op korte termijn terug kunnen aangevuld worden, zodat het plein tijdens de eindejaarsperiode kan gebruikt worden, zij het met wat voorlopige verharding.

Na nieuwjaar starten dan de eigenlijke werken en wordt alles opgebroken, zodat het een werfzone wordt waar enkel voetgangers langs zullen kunnen om de handelszaken te bereiken. Indien zich problemen voordoen met signalisatie of risicovolle situaties, kan u deze rechtstreeks melden aan de aannemer via 03 689 65 11 of info@bruggeman-maes.be.

Verdere afspraken die via werfvergaderingen en contactinfo met de aannemer vastgelegd worden, zullen hier in een regelmatige update van de stand van zaken te vinden zijn.

Onderaan dit artikel vindt u grondplan van het nieuw ontworpen plein, alsook de presentatie die aan de omwonenden voorgesteld werd en die interessante informatie bevat.