Project heraanleg Stationsplein

Het Stationsplein is versleten en aan vernieuwing toe. Daarenboven is de riolering eveneens aan het einde van de levenscyclus en, eveneens in het kader van de afkoppelingsverplichting, wordt deze gelijktijdig vervangen.

Eerder werd een ontwerp gekozen via participatie met de inwoners en dit werd uitgewerkt in een uitvoeringsdossier, waarvan u het overzichtsplan onderaan dit artikel kan terugvinden.

Timing

Door het regenweer van de voorbije weken, heeft de aannemer niet alles volgens planning kunnen uitvoeren. Net als enkele onderaannemers die, ook op werven buiten Kontich, vertraging hebben opgelopen ten gevolge van het uitzonderlijk natte weer.

De aannemer zal daarom ook werken op onder meer 1 mei en enkele zaterdagen om wat schade in te halen.

Momenteel worden de plantvakken verder aangelegd en wordt de fundering van de zone voor de fietsenstalling aangelegd.

8 mei wordt er, onder voorbehoud van weersomstandigheden asfalt gegoten. 16 mei zou, eveneens onder voorbehoud, het beton gestort worden.

Vanaf 20 mei zullen de klinkerwerken starten.

Begin juni worden de fietsenstallingen geplaatst door NMBS.

Meer info

Indien zich problemen voordoen met signalisatie of risicovolle situaties, kan u deze rechtstreeks melden aan de aannemer via 03 689 65 11 of info@bruggeman-maes.be.

Verdere afspraken die via werfvergaderingen en contactinfo met de aannemer vastgelegd worden, zullen hier in een regelmatige update van de stand van zaken te vinden zijn.

Onderaan dit artikel vindt u grondplan van het nieuw ontworpen plein, alsook de presentatie die aan de omwonenden voorgesteld werd en die interessante informatie bevat.