Project Fietspad Ooststatiestraat

In de Ooststatiestraat wordt binnenkort het laatste deel van het fietspad aangepakt. Het bestaande dubbelrichtingsfietspad zal vernieuwd en verbreed worden vanaf het kruispunt met de Kauwlei tot aansluitend aan het Stationsplein.

Overleg met de geselecteerde aannemer, heeft geleid tot afspraak om dit meteen na het bouwverlof aan te vatten (4 augustus). Dan kan er gestart worden met het kruispunt met de Kauwlei tijdens het resterende schoolverlof, zodat de moeilijke omleiding die hiermee gepaard gaat, zo min mogelijk belast wordt. We verwachten een 3-tal maanden nodig te hebben om het project uit te voeren.

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen werden ondertussen voltooid.

Het verdere verloop van de werken zal op deze site te volgen zijn van bij aanvang. Hopelijk kan dit nog in augustus, zoals momenteel afgesproken met de aannemer maar, gezien de huidige problematiek rond het coronavirus, dient dit nog bevestigd te worden.