Project Fietspad Ooststatiestraat

In de Ooststatiestraat wordt binnenkort het laatste deel van het fietspad aangepakt. Het bestaande dubbelrichtingsfietspad zal vernieuwd en verbreed worden vanaf het kruispunt met de Kauwlei tot aansluitend aan het Stationsplein.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het dossier, zodat dit binnenkort kan gepubliceerd worden voor aanbesteding. Dit wordt in de loop van oktober verwacht.

Ondertussen is er al wel voorbereidend werk gestart: de nutsmaatschappijen beginnen vanaf 23/9 met de sanering van leidingen en Water-Link zal een aantal huisaansluitingen die gebreken vertonen, vernieuwen. Door de aard en de schaal van deze werken is er al wel een aanzienlijke signalisatie en tijdelijke omleidingen nodig, waar enige verkeershinder van te verwachten is. Alle partijen trachten dit zo beperkt mogelijk te houden.

Het verdere verloop van de werken zal op deze site te volgen zijn zodra afspraken met de toekomstige aannemer kunnen vastgelegd worden.