Project Fietspad Ooststatiestraat

We streven naar straten die veilig en comfortabel zijn voor alle weggebruikers dus ook voor fietsers en voetgangers. Daarom begint deze maand de heraanleg van het fietspad in het deel van de Ooststatiestraat tussen de Kauwlei en Stationsplein.

De werken starten op 4 augustus en eindigen, als alles verloopt zoals verwacht, eind
oktober. Ze gebeuren door de aannemer bvba Gebroeders Van Den Bogerd uit Meerle.
Deze heeft als opdracht om het fietspad te vernieuwen en te verbreden met als bedoeling om de veiligheid van en het rijcomfort voor fietsers te verbeteren.

Deze werken verlopen in vier fases en per fase nemen we de nodige (verkeers)maatregelen om de werken voor alle betrokkenen vlot en veilig te laten verlopen. Opgelet: We kozen er voor om deze werken te combineren met de saneringswerken door BRO-Technics in de Kauwlei. Dit om de hinder zoveel mogelijk in tijd te beperken.

Van dinsdag 18 tot vrijdag 21 augustus vinden dusdanig de resterende kabel- en gleufwerken in de Kauwlei plaats. Er geldt in die periode uitzonderlijk éénrichtingsverkeer. De rijrichting verloopt van de Ooststatiestraat naar de Kapelstraat. Voor de bewoners voorzien we een omleiding via de Liersebaan - Lintsesteenweg - Stationsplein en Gallo - Romeinenlaan.

Fase 1:
van 4 augustus tot en met 31 augustus: kruispunt Ooststatiestraat - Kauwlei

 • We sluiten het kruispunt af voor motorverkeer en voorzien een omleiding via Liersebaan - Lintsesteenweg - Duffelshoek - Duffelsesteenweg - N1 - Ooststatiestraat en via de Pronkenbergstraat (enkelrichting) - Duffelsesteenweg.
 • Fietsers stappen verplicht af op het voetpad aan de overzijde.
 • De Lijn volgt een omleiding via de Kauwlei - Gallo-Romeinenlaan - Ooststatiestraat -
  Stationsplein - Ganzenbollaan - Beeklaan - Meylweg - Ooststatiestraat.Aanvullende fase
van dinsdag 18 tot vrijdag 21 augustus: resterende saneringswerken in de Kauwlei

 • Er geldt in die periode uitzonderlijk éénrichtingsverkeer in de Kauwlei.
 • De rijrichting verloopt van de Ooststatiestraat naar de Kapelstraat.
 • Voor de bewoners van de Kauwlei voorzien we een omleiding via de Liersebaan - Lintsesteenweg - Stationsplein en Gallo - Romeinenlaan.Fase 2
:
van 1 september tot en met 5 oktober: deel Ooststatiestraat tussen Kauwlei en Gallo-Romeinenlaan 

 • De Bosveldlaan wordt doodlopend aan de Ooststatiestraat.
 • Fietsers stappen verplicht af op het voetpad aan de overzijde.
 • De Lijn volgt een omleiding via Gallo-Romeinenlaan - Ooststatiestraat - Stationsplein.Fase 3:
van 5 oktober tot en met 25 oktober: deel Ooststatiestraat vanaf en incl. kruispunt Gallo-Romeinenlaan tot Stationsplein

 • Fietsers stappen verplicht af op het voetpad aan de overzijde.
 • We voorzien een omleiding via Duffelshoek-Duffelsesteenweg of via de Pronkenbergstraat (enkelrichting) - Duffelsesteenweg.
 • De Lijn volgt een omleiding via de Kauwlei - Ooststatiestraat - Meylweg - Beeklaan -Ganzenbollaan - Stationsplein.Fase 4:

26 oktober tot en met 31 oktober: deel Ooststatiestraat tussen Kauwlei en Stationsplein 

 • In deze fase wordt het fietspad geasfalteerd, behalve het kruispunt.
 • De Bosveldlaan en Gallo - Romeinenlaan lopen dood aan de Ooststatiestraat
 • Fietsers stappen verplicht af op het voetpad aan de overzijde.
 • De Lijn volgt een omleiding via de Ooststatiestraat - Meylweg - Beeklaan -
  Ganzenbollaan - Stationsplein.