Project Fietspad Ooststatiestraat

In de Ooststatiestraat wordt binnenkort het laatste deel van het fietspad aangepakt. Het bestaande dubbelrichtingsfietspad zal vernieuwd en verbreed worden vanaf het kruispunt met de Kauwlei tot aansluitend aan het Stationsplein.

Ondertussen werd dit dossier aanbesteed en worden de procedures opgestart zodat de uitvoering waarschijnlijk in maart kan aangevat worden.

De voorbereidende werken die de nutsmaatschappijen ondertussen uitvoeren via aannemer Canalco, verlopen moeilijker dan voorzien, waardoor een flinke vertraging opgelopen werd. De aanleg van de leidingen zal grotendeels afgerond zijn tegen het kerstverlof, maar de overkoppelingen van de huisaansluitingen zullen nog tijdens januari dienen te gebeuren. Voor dit laatste is de tijdelijke enkelrichting en omleiding evenwel niet langer nodig. De verdere verkeershinder in januari zal dus beperkt zijn.

Het verdere verloop van de werken zal op deze site te volgen zijn zodra afspraken met de toekomstige aannemer voor de wegenis kunnen vastgelegd worden.