Project Fietspad Ooststatiestraat

In de Ooststatiestraat zijn de klinkerwerken voor het nieuwe voetpad aan de onpare zijde uitgevoerd tot t.h.v. de Gallo-Romeinenlaan en zijn de grond- en funderingswerken aan de pare zijde volop aan de gang. De aannemer verwacht de omschakeling naar fase 3 op 28/10 te kunnen bewerkstelligen, al zal er dan nog enige activiteit in de huidige zone noodzakelijk zijn (klinkerwerk en asfalt fietspad). U vindt onderaan een geactualiseerde planning.

Met de huidige stand van zaken zien we de werken in de eerste helft van december af te ronden.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de toegang tot uw oprit of geplande verhuis e.d., kan u contact opnemen met de aannemer, de firma Gebroeders Van Den Bogerd, op het nummer 03/315 49 95.

Tijdens de werken worden de verschillende afvalfracties opgehaald. U kan deze fracties gewoon buitenzetten vóór 7 uur ‘s morgens, waarna de aannemer deze verzamelt en na ophaling de containers opnieuw bij de juiste woning plaatst. Indien deze niet tijdig buiten geplaatst worden, dient u zelf de zak of container naar het verzamelpunt te brengen. Gelieve er voor te zorgen dat uw adres goed vermeld staat op uw afvalcontainer.

Onderaan deze pagina vindt u een grondplan van de nieuwe situatie, alsook de wijkbrief met de voorziene omleidingen tijdens de verschillende fases en de laatste planning van de werken. Uiteraard is het verloop van het project weersafhankelijk, dus de data zijn onder voorbehoud van eventueel verder weerverlet.