Project Fietspad Michel Geysemansstraat

Het fietspad van de Michel Geysemansstraat verkeert in slechte staat. Daarom willen we het fietspad vernieuwen en maximaal aan de huidige normen aanpassen. De veiligheidszone tussen het fietspad en de rijweg wordt eveneens vernieuwd, maar de rijweg blijft behouden en zullen we plaatselijk herstellen.

We voeren de werken uit in samenwerking met het Lokaal Bestuur Rumst waar het gedeelte van het fietspad aan de Steenweg op Waarloos zal vernieuwd worden. Voor het gedeelte van het fietspad over de brug van de E19 zijn we afhankelijk van de aanpak van de Vlaamse Overheid (AWV) die dit beheert.

Aanvullend aan deze weken zullen we de situatie in de Ferdinand Maesstraat ook verbeteren zodat fietsers veiliger de verbinding met de Oude Baan kunnen maken.

Via aanbesteding kwam de firma Crauwels als meest voordelige aanbieder uit de bus. Na een eerste overleg werd beslist om de werken te starten op 11 april.

De eerste fase van de werken start in het gedeelte van de Michel Geysemansstraat vanaf de Grote Steenweg en evolueert richting Rumst. Tijdens deze fase is erĀ een omleiding voor het fietsverkeer vanuit Waarloos via de Kiezelweg en Waarloosveld. Fietsers vanuit Kontich kunnen via de Hondstraat rijden. Voor het gemotoriseerd verkeer richting Rumst geldt er eenrichtingsverkeer vanaf de Mouterij. Vanaf de aansluiting van Grote Steenweg tot Mouterij blijft het dubbelrichtingsverkeer maximaal behouden, zodat toelevering van de bedrijven mogelijk blijft. Indien toch een korte onderbreking nodig is, zal dit tijdig gecommuniceerd worden. Voor het gemotoriseerde verkeer vanuit Rumst (Reet) richting Waarloos is er een omleiding voorzien vanaf Rumst (Reet). Gemotoriseerd verkeer vanuit Rumst (Reet) richting Kontich verloopt over de Eikenstraat, N171 en de Keizershoek. Een andere mogelijke omleiding verloopt over de Rumstsestraat maar is (eveneens door werken) niet de hele periode beschikbaar.

Op basis van de afspraken die op de wekelijkse werfvergaderingen gemaakt worden, zullen op deze website de planning en de aandachtspunten bijgehouden worden.

Onderaan dit artikel vindt u de grondplannen van de nieuw ontworpen situatie.