Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk

WERKEN AAN DE OUDE SPOORWEGBERM – Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk (update 10 december 2019)

Stip nu al in je agenda aan dat er op zondagnamiddag 12 januari 2020 tussen 13.30 uur en 16.00 uur een planthappening zal plaatsvinden.

Met ongeveer 3500 struiken planten we de langste houtkant in Kontich ooit samen aan met de buurtbewoners, verenigingen en alle Kontichnaars die willen komen meehelpen.

Meer informatie volgt in het informatieblad. De buurtbewoners krijgen een uitnodiging per brief. Natuurpunt Oude Spooorweg werkt mee aan deze actie en zorgt voor een drankje.

De werken op de Oude Spoorwegberm hebben door weerverlet vertraging opgelopen. De aannemer Willems heeft daarom voorrang gegeven aan de volledige afwerking van de zone tussen Reepkenslei en de N1. Willems is nu gestart met de grondwerken in de overige delen.

Werken tussen N1 en Reepkenslei
Onderaannemer Koers heeft ondertussen de deklaag gelegd van het nieuwe wandel- en fietspad tussen de N1 en de Reepkenslei.
Het pad is definitief geopend. Hier kan men dus terug wandelen en fietsen over het nieuwe pad. De aannemer hoeft hier dan niet meer te zijn. De basiswerken zijn volledig voltooid. Wel zal Koers het eerste stuk fietspad nog moeten afwerken in januari en ook de grond moet nog fijngestreken worden door de aannemer.

Aan de oversteek van Reepkenslei verandert er niets. De voorziene herinrichting is volledig geschrapt, maar er zullen wel nog kleine aanpassingen worden gedaan. Het nieuwe fietspad sluit mooi aan op de bestaande middelste oversteek die men dient te gebruiken om over te steken naar het andere stuk van de Oude Spoorwegberm. De twee andere oversteken zullen verdwijnen wegens niet meer functioneel.

Werken tussen Reepkenslei en Kruisschranslei
Aannemer Willems heeft een elektropomp geïnstalleerd om het waterpeil van de bestaande vijver ter hoogte van de Jeroen Olyslaegerlaan tijdelijk sterk verlagen zodat het vergroten, de herprofilering, de slibruiming en het plaatsen van de constructies mogelijk wordt. Het water wordt overgepompt naar de afwateringsgracht in de eerste fase.

Speelplein Staf Van Elzen volledig afgesloten door grondwerken
Terwijl het water tijdelijk kunstmatig verlaagd is graaft de aannemer de nieuwe waterpartijen aan het speelplein Staf Van Elzen en zakt zo af terug richting Reepkenslei met de grondwerken tot aan de eerste woningen. Jammer genoeg is tijdens deze werken een elektriciteitskabel van Fluvius (vroegere EANDIS) geraakt. Deze kabel moet eerst verlegd worden vooraleer de waterpartij verder kan uitgegraven worden. Aannemer en Fluvius bekijken nu hoe (snel) dit kan gebeuren.

Intussen doet de aannemer verder stroomopwaarts verder aan de aanleg van het watersysteem. De grond wordt tijdelijk gestockeerd.Als dat klaar is, is het waterpeil in de bestaande waterpartij gezakt en zal de aannemer de laatste fase aanpakken van het watersysteem tot aan de bestaande vijver aan de Olyslaegerslaan. Het water zal dan gepompt worden naar het nieuw aangelegde stuk zodat de waterpartij aan de Staf Van Elzen zich kan al kan vullen met het overgepompte water.

Wellicht worden ook nog de constructies zoals bruggen, vlonders, ed … al geplaatst.

Deze werken zullen de rest van het jaar in beslag nemen.

Pas na nieuwjaar zal dan de laatste fase gebeuren, namelijk de vernieuwing en verplaatsing van het fiets- en wandelpad vanaf de huizen in de doorlopende straat tot aan de Kruisschanslei.
Op dit stuk zal de bestaande asfalt afgeschraapt en uitgebroken worden om tot een gelijkaardig pad te komen zoals tussen de N1 en Reepkenslei. Deze werken zouden tegen begin februari afgerond moeten zijn zodat in het voorjaar alles terug toegankelijk is in het nieuwe concept.

Renovatie speelplein Staf Van Elzen
Ondertussen bereidt de jeugddienst het bestek voor de volledige renovatie van het speelterrein Staf Van Elzen.

Welke stukken zijn toegankelijk en welke niet in deze fase?

Het deel tussen de N1 en Reepkenslei zal na harding van de aangelegde deklaag ten laatste op maandag 9 december 2019 terug geopend worden, waardoor de hele Oude Spoorwegberm tot al zeker begin volgend jaar volledig toegankelijk is en blijft.

De verbinding tussen de Staf Van Elzenlaan en de Oude Spoorweg is dicht en wordt in deze fase volledig afgesloten en ontoegankelijk door de graafwerken tot het plaatsen van de 2 nieuwe bruggen over de nieuw uitgegraven waterpartij.

We merken dat sommige mensen de afsluitingen nog altijd negeren. NIET DOEN!

We vragen uitdrukkelijk de afgesloten zones niet te betreden voor uw eigen veiligheid! De hekken staan hier niet voor niets. Het negeren van de hekwerken = gevaar!

Respecteer dit aub voor uw eigen veiligheid

Meer informatie: www.natuurinjebuurt.be

Dit project werd bekroond als provinciaal laureaat 2018.

Deze investering maakt deel uit van het Interreg project Nature Smart Cities:


 

Dit project werd bekroond in het kader van Natuur in je buurt als provinciaal laureaat 2018 met de financiële steun van:

 

Projectpartners:

 

Meer informatie bij de dienst omgeving (Johan Asselberghs)