Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk

WERKEN AAN DE OUDE SPOORWEGBERM – Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk:

 Oude Spoorwegberm is weer open voor fietsers en voetgangers

(update 28 mei 2020)

Een dag vroeger dan voorzien, op donderdag 28 mei 2020 is de berm tussen de Kruisschanslei en de Reepkenslei terug opengesteld voor het publiek. Iedereen kan nu ten volle genieten van dit mooi ingerichte blauwgroen Parkspoor Natuurlijk zowel te voet als per fiets. Dankzij het droge weer was het nieuwe wegdek vroeger dan voorzien al volledig uitgehard.

De herinrichting door aannemer Willems is daarmee eindelijk afgerond, door weerverlet en corona, zo’n 4 maanden later dan gepland.

We vragen nu aan iedereen zijn of haar medewerking om op de paden te blijven zodat de natuur zich terug kan ontwikkelen en de inzaai kan kiemen. De extreme droogte bemoeilijkt de kieming van het zaad erg, waardoor betreding zeker niet gewenst is.

Het speelplein is nog niet helemaal klaar, maar dat zou tegen 20 juni wel het geval moeten zijn

Er werden al nieuwe speeltoestellen geplaatst, maar daarmee is de speeltuin nog niet helemaal klaar. De oude versleten toestellen worden afgebroken en Donkergroen zal na het pinksterweekend de speeltuin nog verder afwerken. De speeltuin moet na de installatie ook nog gekeurd worden.

Op 26 mei werd ook de leiding van Fluvius terug aangesloten, de aanleg van de speeltuin door Donkergroen zal de week na het pinksterweekend afgerond worden, De week erna dient Willems dan nog het kleine gedeelte fiets- en wandelpad verder af te werken aan de ingang met de Staf Van Elzenlaan.

Eens dit allemaal nog gedaan kan ook het speelplein definitief geopend worden en kan het speelplezier beginnen.

Op 22 juni vindt de voorlopige oplevering plaats.

Daarna zullen in eigen beheer nog straatmeubilair, banken, vuilnisbakken, informatieborden, fietsstallingen, enz … worden geplaatst. In het najaar zullen we dan evalueren of er nog zaken moeten bij aangeplant worden.

De natuur kan en zal zich nu herstellen van de werken en zich volop kunnen ontwikkelen. Er zijn alvast 2 soorten salamanders (alpenwater- en kleine watersalamander) en groene kikker gesignaleerd in de nieuwe waterpartij. De eerste waterplanten zijn spontaan zichtbaar. In de berm worden ook geregeld eekhoorns gezien en dan hebben we het nog niet over de eenden en waterhoentjes die hun jongen grootbrengen aan de waterpartij.

In 2021 zal met participatie van de buurt en de gebruikers nog een beheerplan geschreven worden.

Uit respect voor de aanwezige natuur gelden volgende in het nieuwe Blauwgroen Parkspoor Natuurlijk:

Laat geen afval rondslingeren
Neem je afval mee naar huis, laat het niet achter in de berm als zwerfvuil.

Gemotoriseerde voertuigen zijn enkel toegelaten voor aangelanden op de asfaltweg. Het is ten strengste verboden om met gemotoriseerde voertuigen via het belevingsplein de doorsteek te maken van de Olyslaegerslaan naar de Oude Spoorwegberm of omgekeerd.

Blijf op de wandelpaden
De aangelegde wandelpaden buiten de afgesloten zone kunnen vrij gebruikt worden. We vragen wel enkel te lopen op de wandelpaden en de pleinen. De kale oppervlakten of zones met jonge aanplant zijn ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Dit kan alleen maar groeien wanneer er geen betreding plaatsvindt, zeker nu het zo droog is.

De zone tussen gracht en tuinen is voor alle onbevoegden verboden terrein. Dit is een natuurzone waar geen toegang mogelijk is.

Honden aan de leiband, behalve in de hondenloopweide.
We vragen ook om de honden overal aan de leiband te houden (behalve in de hondenloopweide) en zeker ook niet te laten baden (zelfs niet wanneer de hond aan de leiband is) in de waterpartijen. Dit is niet alleen verboden door het politiereglement. Het ook onwenselijk voor deze nieuwe waterpartijen die nog maar een broos evenwicht kent. Honden woelen in het water waardoor het water troebel wordt met een groot risico op algenbloei. De honden zorgen ook voor stress bij de eendenfamilies die het water al bevolken.
Voor honden is er een losloopweide voorzien. Hier kan je hond naar hartenlust rennen onder het toezicht van zijn baasje. Voorlopig is de hondenweide alleen bereikbaar via de Kruisschanslei, maar vanaf 29 mei zal ook de andere zijde geopend worden.

Geen eenden voederen
Ook de eenden voederen is verboden. Brood is niet alleen schadelijk voor eenden maar verhoogd ook het risico op botulisme en algenbloei.

Inzaaien van wilde bloemenmengsels
Om sneller tot een mooi en bloemrijk resultaat te komen is er eind april-begin mei bloemenzaad ingezaaid van inheemse wilde planten door onze eigen groendienst. De bermen naast het nieuwe fiets en wandelpad worden in juni ingezaaid, hiervoor moest onze dienst wachten op de afwerking van het fiets- en wandelpad.

Het zaad werd besteld bij Ecoflora, zij kweken ook autochtone zaden (van oorsprong Belgisch zaaigoed). Op die manier hopen we deze zomer nog op een bloemrijk spektakel. Op die manier kunnen er zich versneld bloemrijke bermen en hooiland ontwikkelen op de Oude Spoorwegberm.

We vragen dan ook uitdrukkelijk de ingezaaide stukken en stroken (vaak, maar niet overal gemarkeerd met een rood-wit lint) zeker niet te betreden en steeds op het wandelpad te blijven zodat de zaden maximale kans krijgen om te kiemen (met deze droogte is groei helaas niet zo evident en is het wachten op wat regen).

Dit project werd bekroond als provinciaal laureaat 2018

Deze investering maakt deel uit van het Interreg project Nature Smart Cities


 

Dit project werd bekroond in het kader van Natuur in je buurt als provinciaal laureaat 2018 met de financiële steun van:

 

Projectpartners:

 

Meer informatie bij de dienst omgeving (Johan Asselberghs)