Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk

WERKEN AAN DE OUDE SPOORWEGBERM – Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk (update 23 januari 2020)

De hele Oude Spoorwegberm tussen Reepkenslei en Kruisschanslei gaat volledig dicht vanaf maandag 27 januari!

Aannemer Willems plaatst momenteel 2 houten bruggen om het fiets- en wandelpad over de geherwaardeerde waterpartij te overbruggen. De andere grondwerken zijn allemaal afgewerkt, behalve het uitgraven van de wadi aan het speelplein Staf Van Elzen. Hier is het nog steeds wachten op Fluvius voor de verlegging van de elektriciteitskabel. Tot zolang is het wachten om dit werk af te werken.

Een volgende fase van de werken gaat in vanaf maandag 27 januari 2020 en deze fase zal de meeste hinder veroorzaken. Voor deze werkzaamheden gaat de hele Oude Spoorwegberm volledig dicht tussen Reepkenslei en Kruisschanslei. Dat zal vanaf maandag 27 januari zijn. De aannemer start dan met de afbraak van de bestaande asfaltlaag tussen de woonkorrel en de Kruisschanslei (zie rode zone op het plan). Ook de Kruisschanslei en de oversteek is moeilijk bereikbaar en is ondertussen al volledig uitgebroken (zie hiervoor naar volgende link: https://www.kontich.be/project-kruispunten-kruisschanslei)

Voor de fietsers en de voetgangers is er een wegomleiding voorzien (in geel aangeduid op het plan via de Mechelsesteenweg – signalisatie op terrein wordt voorzien).

In detail stand van zaken per deelgebied

Werken tussen de Reepkenslei en N1 (Mechelsesteenweg)
Deze werken zijn zo goed als helemaal afgerond. Bijna de hele houtkant die de grens vormt tussen de KMO zone en de Oude Spoorwegberm is aangeplant op 12 januari 2020 door zo’n 300 vrijwilligers.
Onderaannemer Koers zal nog één keer een deel van de verharding moeten komen fatsoeneren. Dit zal waarschijnlijk gebeuren op het moment dat ook het stuk tussen Kruisschanslei en Staf Van Elzen wordt aangelegd. Mogelijk moet dan één of enkele dagen het pad weer dicht voor aanharding, maar info daarover volgt later. Ook nog een aantal kleine zaken moeten afgewerkt worden, maar dat zal vlak voor de oplevering gebeuren met wellicht geen of heel beperkte hinder.

Werken aan en rond de vijver nabij de Olyslaegerslaan
De waterpartij is hier volledig afgewerkt. De vlonder en schanskorven zijn geplaatst. De funderingsverharding voor het toekomstig belevingsplein aangelegd en de houtkanten achter de woningen zijn hier al volledig aangeplant.
Voorlopig zal hier de eerste weken niet zo veel veranderen. De toegang tussen de Olyslaegerslaan en de Oude Spoorwegberm blijft vrij toegankelijk over de voorlopige onderfundering van het belevingsplein. Behalve als de aannemer de finale verharding zal aanleggen is er tijdelijk hinder. Het wandelpad naast de gracht tussen de Olyslaegerslaan en de woonkorrel wordt nog verder aangelegd met een waterdoorlatende verharding en de berm gefatsoeneerd.

Werken ter hoogte van de woningen (doorlopend deel Kruisschanslei)
Ter hoogte van de woonkorrel (recht tegenover de Carrefour) is de waterpartij met schanskorven aangelegd met eveneens de onderfundering van het belevingsplein. Ook de noodoverlaat, mocht de wadi ooit zijn hoogste waterpeil bereiken, is geplaatst (vroeger liep het water meteen langs daar weg, nu wordt het vastgehouden in het watersysteem zodat het waterpeil hoger blijft. Een permanentere waterpartij is het gevolg tot gevolg en het water kan infiltreren in de bodem in plaats dat het versneld via het grachtenstelsel naar de Mandoerse beek afvloeit.

Werken tussen de woonkorrel en het speelplein Staf Van Elzenlaan
Vanaf dit punt wordt de doorgang op de Oude Spoorwegberm hermetisch afgesloten waardoor fietsers en wandelaars geen toegang meer hebben omdat de hele weg verdwijnt. De bestaande asfaltweg tussen Reepkenslei en de woonkorrel blijft bestaan en de aangelanden ondervinden geen hinder van de werken. De bestaande verharding (asfalt) tussen de woonkorrel en de Kruisschanslei wordt volledig weggehaald, nieuwe onderfundering gelegd en daarna zal onderaannemer Koers de Duro-ecomix verharding aanleggen (zoals dit al gebeurde op het stuk tussen N1 en Reepkenslei).

Werken ter hoogte van het speelplein Staf Van Elzenlaan
Hier heeft de aannemer het merendeel van de nieuwe waterpartijen uitgegraven, maar aan het speelplein zelf liep het mis. Tijdens deze werken is een elektriciteitskabel van Fluvius (vroegere EANDIS) geraakt. De kabel is allang hersteld maar moet nu eerst verlegd worden in een nieuwe sleuf vooraleer de waterpartij verder kan uitgegraven worden. Aannemer en Fluvius bekijken nu hoe (snel) de kabel kan verlegd worden, zodat ook hier alles zo snel mogelijk kan afgewerkt worden. Om terug een verbinding te maken tussen de Oude Spoorwegberm en het speelplein wordt een houten brug over de waterpartij gelegd. Ook de verharding tussen brug en Staf Van Elzenlaan moet nog aangelegd worden.

De jeugddienst werkt aan de herinrichting van het eigenlijke speelplein. Er vindt op woensdag 29 januari 2020 een particapatiemoment plaats voor de kinderen en hun ouders of grootouders om 15.00 uur in zaal St Jan (cultuurcentrum). Iedereen is welkom.

Werken tussen Staf Van Elzenspeelplein en de Kruisschanslei
Hier zal het bestaande asfalt opgebroken worden, wordt er ook een brug geplaatst zodat het fietspad afbuigt naar de andere kant en aansluit op de nieuwe oversteek die in aanleg is (zie werken kruispunten Kruisschanslei. Fietsers zullen hier voorrang krijgen.

De andere kant (waar nu het fietspad loopt) zal onthard worden en een afgesloten hondenloopweide zal aangelegd worden.

Algemene opmerking

We merken dat sommige mensen de afsluitingen nog altijd negeren. NIET DOEN! We vragen uitdrukkelijk de afgesloten zones niet te betreden voor uw eigen veiligheid! De hekken staan hier niet voor niets. Het negeren van de hekwerken = gevaarlijk!

Respecteer dit aub voor uw eigen veiligheid.

Dit project werd bekroond als provinciaal laureaat 2018

Deze investering maakt deel uit van het Interreg project Nature Smart Cities


 

Dit project werd bekroond in het kader van Natuur in je buurt als provinciaal laureaat 2018 met de financiële steun van:

 

Projectpartners:

 

Meer informatie bij de dienst omgeving (Johan Asselberghs)