Project Beemdenlaan - Holle Eikaard

Na het kerstverlof is Besix Infra gestart met de klinkerwerken van de voetpaden in de Holle Eikaard. De voetpaden zouden half februari ’19 afgewerkt zijn. De toplaag asfalt is voorzien voor maart ’19.

De riolering in de Beemdenlaan, inclusief het overkoppelen van de huisaansluitingen, werd voltooid en een voorlopige verharding werd geplaatst. De opbraak van de voetpaden is in uitvoering en aansluitend wordt de fundering voor de klinkers aangelegd. De klinkerwerken worden hier aangevat vanaf half februari.

Meer informatie kan u vinden op de projectpagina van Aquafin.