Bestrijding van eikenprocessierupsen

Eikenprocessierupsen: wat je zeker moet weten ! 

Sinds enkele jaren wordt onze gemeente tijdens de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Vraat aan eikenbomen en jeukhinder bij omwonenden zijn de meest bekende gevolgen.

Hoe herken je een eikenprocessierups?

Eikenprocessierupsen trekken ‘in processie’ vanuit spinsels op stammen of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genieten. Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hinder. Na de derde vervelling, die doorgaans start rond half mei, krijgen de rupsen hun 700.000 microscopisch kleine brandharen en zorgen zij voor problemen. De volgroeide rupsen hebben een grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn bedekt met lange witte haren. Deze witte haren zijn niet de brandharen! Vanaf juli verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon van haren en ander materiaal en groeien uit tot een onopvallende grijze nachtvlinder.

Welke problemen veroorzaken de rupsen?

Wie ooit in aanraking kwam met de brandharen van de processierups herinnert zich wellicht de huiduitslag die gepaard gaat met hevige jeuk. Dit is het gevolg van een lokale ontstekingsreactie. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen twee weken. Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel eventueel verlichting geven. Gezondheidseffecten ter hoogte van de ogen of de bovenste luchtwegen zijn eerder zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je best contact op met de huisarts.

Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen volledig kaal eten. Gezonde bomen ondervinden weinig hinder van een eenmalige vraat omdat de rupsen de knoppen niet eten. De eikenbomen krijgen tijdens de zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren.

 

Bedrag

Voor het bestrijden van de rupsen heeft de gemeenteraad een ontzorgingsysteem uitgewerkt.
(Gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2018). 

Bezitters van (eiken)bomen op privaat terrein kunnen vrijblijvend beroep doen op een door de gemeente aangestelde firma die vakkundig de nesten zal verwijderen in je boom en dit volgens de regels van de kunst. De kostprijs is 70 euro per boom, vooraf te betalen. De kost om zo’n nest te verwijderen is veel duurder dan die 70 euro, het resterende bedrag betaalt de gemeente en de firma factureert alle behandelingen rechtstreeks aan de gemeente.

Afhandeling

Hoe aanvragen?

Het volstaat dat je het aanvraagformulier download van onze website, invult en mailt naar milieu@kontich.be of contacteer ons via 03 450 78 68.

Meer info vind je terug op de webstek www.kontich.be/eikenprocessierupsen of www.eikenprocessierupsen.be

Meer info

In welke gemeenten zitten veel rupsen?

De gegevens uit de interactieve eikenprocessierupsenkaart zijn verwerkt. Aangevuld met meldingen van de burger via de app 'meldpunt eikenprocessierups' krijgen we een nauwkeurig overzicht van de aanwezigheid van de rupsen en de uitgevoerde bestrijdingen. 2018 was een zeer rupsenrijk jaar. De rupsen hebben vele nieuwe plaatsen geïnfecteerd, en op bestaande plaatsen werden ze nog steeds talrijk waargenomen. Kaart 1 geeft de situatie duidelijk weer.

Stand van zaken van de eikenprocessierups in 2018
Kaart 1- laat zien dat er in de provincie Antwerpen een groot aantal gemeenten en steden (nl 33) te maken kreeg met een hoge concentratie rupsen (>15 locaties). 9 gemeenten hiervan hebben te maken met meer dan 40 of 60 geïnfecteerde locaties. Twee gemeenten kregen geen meldingen binnen. In het zuidoosten van de provincie bevinden zich de meeste gemeenten met een lage hinder.
Kaart 2-  toont aan dat ten opzichte van het jaar 2017 62 gemeenten, steden of districten van de 76 (Stad Antwerpen is opgedeeld in 7 eenheden) dezelfde of meer hinder ondervonden. 13 gemeenten of steden ondervinden minder hinder tov 2017.Wil je weten over welke gemeenten het juist gaat? Raadpleeg dan de onderstaande kaarten (pdf-bestanden).
Nieuw! Meldpunt Eikenprocessierupsen

Ben je onderweg en zie je eikenprocessierupsen? Download eerst de app 'survey123' uit de app stores en klik vervolgens met je smartphone op deze link. Je kan dan gemakkelijk je melding doorgeven. Je melding wordt ook geplaatst in de interactieve eikenprocessierupsenkaart.

Meer lezen? https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups.html

Website:
www.provincieantwerpen.be

Hou deze site goed in het oog. Nieuws over rupsen en bestrijding plaatsen we onmiddellijk op onze site.

Contactpersoon:
DEPARTEMENT LEEFMILIEU
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Studie Natuur & Landschap
Kathleen Verstraete – Adviseur

T 03 240 59 86
kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be