Project Koningin Astridlaan (N1)

Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli voert AWV werken uit ter hoogte van het kruispunt Koningin Astridlaan (N1), Vredestraat en Antwerpsesteenweg. Het gaat over voorbereidende werken voor de volgende fase die op 5 augustus start. Tijdens de werken volgt lokaal verkeer richting Waarloos een omleiding via de Antwerpsesteenweg, Hofstraat en Ooststatiestraat. Meer info leest u op: https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-koningin-astridlaan

Meer over de werken

Het Vlaams Gewest plant sinds een aantal jaren de heraanleg van het gedeelte Koningin Astridlaan tussen kruispunt Duffelsesteenweg en kruispunt Antwerpsesteenweg. De rijweg wordt vernieuwd en er komen vrijliggende fietspaden en een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Ook de kruispunten krijgen een vernieuwing. 

Overkoepelende planning

 • Eind oktober 2022: aanvraag omgevingsvergunning
 • December 2022 t.e.m. eind januari 2022: bouwrijp maken van de projectzone
 • Januari 2023 tot najaar 2023: nutswerken
 • Voorjaar 2024: start riolerings- en wegenwerken

Concrete planning

Vanaf maandag 15 april 2024 beginnen de voorbereidende werken met beperkte lokale hinder. Begin mei start de aannemer met de hoofdwerken. Deze gaan gepaard met enige hinder. De aannemer werkt gefaseerd om die hinder zoveel als mogelijk te beperken. 

Fase 1: aanleg even kant Koningin Astridlaan

Begin mei tot oktober 2024

 • 2 versmalde rijstroken
 • Omleiding +3,5 ton (enkel doorgang voor plaatselijk verkeer)
 • Voorsorteerstroken op de kruispunten worden maximaal opengesteld
 • Zijstraten maximaal toegankelijk in beide richtingen
 • Bautersemstraat en Kleine Meylstraat doodlopend
 • Huidig fietspad blijft behouden 

Uitzondering van 9 t.e.m. 12 juli 2024

 • Lokaal beurtelings verkeer op de N1

Uitzondering van 5 augustus t.e.m. 30 augustus 2024

Heraanleg rijkstrook even kant 

 • Van zuid naar noord: 1-richting (1 rijstrook beschikbaar)
 • Van noord naar zuid:
  • Plaatselijke omleiding door Kontich centrum (Mechelsesteenweg wordt tijdelijk 1-richting van het gemeenteplein tot de Duffelsesteenweg)
  • Grote omleiding langs N171 Boniverlei, E19 afrit 8 Rumst

Heraanleg kruistpunt Ooststatiestraat 

 • Ooststatiestraat aan beide zijden volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
 • Oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgangers

Communicatie met de buurt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stuurt dit project. AWV informeert de buurtbewoners via bewonersbrieven en digitale nieuwsbrieven. De bewonersbrieven vind je onderaan deze pagina. Op de digitale nieuwsbrieven kan je je hier inschrijven. 

Wij zijn, als lokaal bestuur Kontich, medebouwheer omdat de uitvoering van de werken op ons grondgebied gebeuren. We informeren daarom waar nodig. Op 13 juni 2022 en 26 maart 2024 organiseerden we een infomarkt om dit project toe te lichten. Je vindt de nodige informatie onderaan deze webpagina terug. 

Volg de werken op de voet

Voor alle informatie over deze werken, kan je terecht op de website van AWV via deze link: https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-koningin-astridlaan.