Project Koningin Astridlaan (N1)

Meer over de werken

Het Vlaams Gewest plant sinds een aantal jaren de heraanleg van het gedeelte Koningin Astridlaan tussen kruispunt Duffelsesteenweg en kruispunt Antwerpsesteenweg. De rijweg wordt vernieuwd en er komen vrijliggende fietspaden en een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Ook de kruispunten krijgen een vernieuwing. 

De projectplanning ziet er als volgt uit:

  • Oktober 2022: aanvraag omgevingsvergunning
  • December 2022: start bouwrijp maken
  • Januari 2023: start nutswerken
  • September 2023: start riolerings- en wegenwerken

Opgelet: deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene en weersomstandigheden. 


Gevolgen voor de werken


Gevolgen voor de buurtbewoners
Deze voorbereidende werken worden genomen om daarna de effectieve werken te kunnen uitvoeren. Concreet wordt de projectzone vrijgemaakt en worden alle obstakels verwijderd die zich op het openbaar domein bevinden en de aanleg van de nutleidingen kunnen bemoeilijken. Denk daarbij onder meer aan constructies en beplantingen zoals brievenbussen, omheiningen, reclamepanelen, struikgewassen, bomen enzovoort. De eigenaars van de percelen waarin deze obstakels of opstallen moeten verwijderd worden, worden hiervan door AWV op de hoogte gebracht via bewonersbrieven.


Gevolgen voor het doorgaand verkeer
Tijdens het bouwrijp maken van de projectzone blijft doorgaand verkeer mogelijk. Het verkeer zal steeds over twee in plaats van drie rijstroken gebeuren. De rijstrook aan de kant van de projectzone waaraan er gewerkt wordt, wordt steeds vrijgemaakt. Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via de achterliggende straten. De omleiding gebeurt via de Duffelsesteenweg - 's Herenlei - Hoogbunderlaan - Ooststatiestraat.

De werken gebeuren in twee zones waar gelijktijdig wordt gewerkt:

  • De eerste zone is die vanaf de Antwerpsesteenweg tot en met de Ooststatiestraat. Daar wordt gewerkt vanaf 5 december tot aan de kerstvakantie.
  • De tweede zone is die vanaf de Ooststatiestraat tot aan de Duffelsesteenweg. Daar wordt gewerkt van 5 december tot eind januari 2023. 


Communicatie met de buurt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stuurt dit project. AWV informeert de buurtbewoners via bewonersbrieven en digitale nieuwsbrieven. De bewonersbrieven vind je onderaan deze pagina. Op de digitale nieuwsbrieven kan je je hier inschrijven. 

Wij zijn, als lokaal bestuur Kontich, medebouwheer omdat de uitvoering van de werken op ons grondgebied gebeurt. We informeren daarom waar nodig over plaatselijke aangelegenheden. Op 13 juni 2022 organiseerden we een infomarkt om dit project toe te lichten. Je vindt de nodige informatie onderaan deze webpagina terug. 

Volg de werken op de voet

Voor alle informatie over deze werken, kan je terecht op de website van AWV via deze link: https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-koningin-astridlaan.