Hofstraat: Aanpassing kruispunt Antwerpsesteenweg

Het kruispunt van Hofstraat met Antwerpsesteenweg vertoont schade door het zware verkeer dat de klinkers los rijdt. Om dit te herstellen en in de toekomst te voorkomen, vinden er werken plaats.

Ze gebeuren door aannemer Viabuild! Ze starten op maandag 6 september en worden verwacht te duren tot en met vrijdag 24 september. Deze timing is onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden.

De werken gebeuren in verschillende fasen:

  • Maandag 6 september 2021: opbraak klinkers, plaatsen boordstenen en klaarleggen fundering.

  • Dinsdag 7 september 2021: plaatsen betonverharding die de zware belasting van het verkeer kan weerstaan.

  • Woensdag 8 september 2021 – donderdag 23 september 2021: uitharding beton. 

  • Vrijdag 24 september 2021: opening kruispunt.

Om het beton degelijk te laten uitharden, dient het kruispunt twee weken vrijgehouden te worden van verkeer. Dit betekent dat het kruispunt gedurende deze periode afgesloten blijft. We voorzien een omleiding via de Ooststatiestraat. 

Voor voetgangers blijft het voetpad toegankelijk. De garageboxen blijven bereikbaar. De bussen van de Lijn worden omgeleid. Huisvuilophalingen zullen normaal kunnen doorgaan.