Nutswerken in de Rubensstraat

Er sloop een fout in onze bewonersbrief over de nutswerken in de Rubensstraat. De werken zullen gebeuren aan de straatzijde met de onpare huisnummers en dus niet aan de zijde met de pare huisnummers. Onze excuses voor het ongemak. 

Omschrijving

Er vinden werkzaamheden plaats in de Rubensstraat van maandag 16 augustus tot en met donderdag 30 september. Het gaat om nutswerken die hoofdzakelijk plaatsvinden in het voetpad. De werken gebeuren in opdracht van Pidpa en worden uitgevoerd door de aannemer Canalco NV. De vooropgestelde timing is onder voorbehoud en afhankelijk van weersomstandigheden en/of onvoorziene gebeurtenissen.

Fasering en omleiding

De werken gebeuren in 2 fasen en brengen verkeerswijzigingen met zich mee voor
de buurt.

Fase 1: 16 augustus - 31 augustus

Werken aan de Rubensstraat gedeelte tussen de Van Dyckstraat en het Gemeenteplein, zijde van de onpare huisnummers:

 • De Rubensstraat wordt enkelrichting voor het verkeer komende van de Kongostraat.
  Voor het verkeer komende van de Mechelsesteenweg wordt er plaatselijk een
  omleiding voorzien (Mechelsesteenweg - Kruisschanslei - Drabstraat -
  Kongostraat). In de werfzone geldt een parkeerverbod.

 • De Sint-Martinusstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Rubensstraat en wordt dubbelrichtingsverkeer.

 • De Drabstraat wordt dubbelrichtingsverkeer tussen de Witvrouwenveldstraat en de Sint-Martinusstraat. De parking in de Sint-Martinusstraat blijft toegankelijk.

Fase 2: 1 september - 30 september 

Werken aan de Rubensstraat, gedeelte tussen de Van Dyckstraat en het wandelpad aan de buurtspeeltuin, zijde van de onpare huisnummers

 • De Rubensstraat wordt enkelrichting voor het verkeer komende van de Drabstraat
  De rijrichting wordt omgedraaid. Voor het verkeer komende van de
  Mechelsesteenweg wordt er plaatselijk een omleiding voorzien (Mechelsesteenweg -
  Sint-Martinusplein - Sint- Martinusstraat - Drabstraat). In de werfzone geldt een parkeerverbod.

 • De Kongostraat wordt van de Rubensstraat afgesloten voor alle verkeer en wordt
  doodlopend. Er wordt dubbelrichtingsverkeer ingesteld.

 • De Kruisstraat wordt van de Rubensstraat afgesloten voor alle verkeer. Voertuigen hebben geen toegang in dit gedeelte van de Kruisstraat. Voertuigen die toch gebruikt dienen te worden, plaats u best vóór aanvang van de werken buiten de werfzone.

Afvalophaling 

Tijdens de werken blijven de verschillende afvalophalingen gebeuren zoals voorheen
In de straten die deels toegankelijk blijven, kan u uw afval de avond ervoor of de dag zelf tot
uiterlijk 6 u ’s morgens buitenzetten We vragen u om dit te doen aan de kant van de straat
die geen werfzone is. In de straten die volledig worden afgesloten, vragen we u om uw afval
aan te bieden aan het centraal afhaalpunt dat de aannemer zal aanduiden.

Meer info

Met bijkomende vragen over dit project, kan u terecht bij de technische dienst via het
telefoonnummer 03 451 92 82 of het e-mailadres technische.dienst@kontich.be.