Duurzame Gemeente 2023

We ijveren voor een duurzame gemeente

Duurzame ontwikkeling ligt ons nauw aan het hart. Samen met heel wat andere steden en gemeenten vieren we daarom de 8ste verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dat zijn 17 doelstellingen die van onze aarde een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030.

Van 18 tot 25 september nemen we deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. We hangen de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten onze duurzame helden in de kijker. Deze helden zijn inwoners die op hun eigen manier en in een georganiseerd verband bijdragen aan een duurzame samenleving. 

Maak kennis met onze duurzame helden

Dit jaar zetten we onze lokale duurzame helden in de bloemetjes die werken aan duurzame doelstelling 4: kwaliteitsonderwijs. Met deze doelstelling willen we mensen stimuleren om levenslang te leren, werken we aan gelijke kansen in het onderwijs en willen we onderwijs toegankelijk maken voor iedereen overal ter wereld. Al onze duurzame helden worden uitgenodigd op een feestelijke receptie om hun vrijwilligers engagement te vieren.

1. Adoptie Sri Lanka vzw

Adoptie Sri Lanka organiseert verschillende projecten om kinderen en jongeren in Sri Lanka meer kansen te geven. Adoptie Sri Lanka maakt financiële adoptie van kansarme kinderen en jongeren in Sri Lanka mogelijk. Met een financiële adoptie ga je het engagement aan om een kind voor een periode van vijf jaar financieel te ondersteunen. Op die manier krijgen ze de kans om een opleiding te volgen of om gezondheidszorg te betalen. Het geadopteerde kind kan in zijn/haar vertrouwde milieu blijven en opgroeien, met meer kansen op een goede toekomst.

Naast de financiële adoptie van kinderen zetten ze ook andere projecten op om de levensomstandigheden van mensen in Sri Lanka structureel te verbeteren. Een van die projecten is bijvoorbeeld de bouw van kleuterscholen in Sri Lanka. Kleuterscholen zijn nog niet opgenomen in het onderwijssysteem van Sri Lanka waardoor de inwoners afhankelijk zijn van NGO’s om het kleuteronderwijs mogelijk te maken. Daarnaast werden aan de start van het schooljaar ook boekpakketten uitgedeeld onder de kansarme kinderen in Sri Lanka. Dankzij de financiële adoptie en de andere projecten van Adoptie Sri Lanka krijgen kinderen en jongeren de kans om te studeren en zichzelf verder te ontwikkelen. Adoptie Sri Lanka draagt op deze manier bij aan het toegankelijk maken van onderwijs wereldwijd en verkleint zo de ongelijkheid tussen landen.

Wil je meer informatie? Bezoek de website van Adoptie Sri Lanka
www.adoptiesrilanka.be

2. Begeleiders en lesgevers

De duurzame doelstelling over onderwijs gaat niet enkel over kinderen en jongeren die naar school gaan. Ook volwassenen moeten de kans krijgen om levenslang te leren. Onze vrijwillige lesgevers en begeleiders dragen dus ook hun steentje bij aan het verwezenlijken van SDG 4. Dankzij onze vrijwilligers kunnen inwoners van Kontich laagdrempelig hun Nederlands oefenen of hun computervaardigheden verbeteren. Maar ook de begeleiders van onze creatieve en kookworkshops zorgen ervoor dat we in Kontich niet uitgeleerd raken.

3. Begeleiders van Auxilia

De vrijwillige begeleiders van Auxilia ondersteunen leerlingen aan huis met hun school werk. Zo geeft een van de vrijwilligers bijles Frans aan leerlingen die moeilijkheden met dit vak. De vrijwilligers zetten zich in voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school en dragen ze bij aan aan gelijke leer- en groeikansen voor alle leerlingen.
Wil je meer informatie? Bezoek de website van Auxilia.
www.auxilia-vlaanderen.be

4. Boyandi vzw

In 2017 startte Boyandi samen met de dorpsbewoners van Bouli (plattelandsdorp in Burkina Faso) de bouw van een lagere school. Jaarlijks kwam er een klasje bij en eind oktober 2022 startte het 6e leerjaar. Leerlingen van de 6e klas moeten staatsexamen doen om het brevet te krijgen dat toegang geeft tot verder onderwijs. Zo legt de lagere school de basis voor verdere opleidingskansen.Verder wil de school dezelfde kansen geven aan alle kinderen in het dorp. Zo worden er kinderen met een beperkingen opgevangen en voorziet Boyandi een tussenkomst voor kinderen die om financiële redenen anders niet naar school zouden kunnen gaan. Ook voorziet de school iedere middag een warme maaltijd aan al de leerlingen wat een extra motivatie is voor veel leerlingen om iedere dag naar school te komen.

De vaste stuurgroep van Boyandi bestaat uit twaalf vaste vrijwilligers die zich op regelmatige engageren voor de projecten in Burkina Faso. De projecten ter plaatsen worden opgevolgd door vrijwilligers van een partner organisatie die nauw samen werkt met de dorpshoofden en de inwoners van het dorp om de projecten te realiseren. Bij fondsenwerving zijn er ook nog tal van andere vrijwilligers die zich occasioneel inzetten om voldoende middelen op te halen voor Boyandi vzw.
Wil je meer informatie? Bezoek de website van Boyandi vzw.
www.boyandivzw.wordpress.com

5. Buddies & friends

Buddies & friends werd in 2013 opgericht en hiermee werd een structurele samenwerking opgezet met de little angels school in Kenia. De Buddies zijn vrijwilligers die zich langdurig engageren om het schoolgeld te betalen van de kinderen terwijl de Friends een eenmalige financiële of materiële bijdrage leveren. Op dit moment sponseren de Buddies & Friends 65 scholieren tijdens hun opleiding aan de lagere school. Dankzij deze inbreng krijgen deze jongens en meisjes toch een kwaliteitsvolle opleiding die hun toegang biedt tot de secundaire scholen in Kenia.Dankzij de fondsen van de Friends kan de vereniging ook meewerken aan de verdere uitbouw van
de Little Angels School. De voorstellen komen steeds vanuit de school zelf. Daarna worden in overleg met de school de prioriteiten, prijsramingen en het uiteindelijke aandeel van buddies & friends in het project bepaald. Op deze manier werden de afgelopen tien jaar al verschillende projecten gerealiseerd, zoals het inrichten van kleuteronderwijs volgens de normen van de Keniaanse overheid en de vernieuwing van de schoolkeuken zodat de school haar leerlingen twee warme maaltijden per dag kan aanbieden.
Wil je meer informatie? Bezoek de website van Buddies & friends.
www.buddiesandfriends.be
 

6. Huiswerkbegeleiders Kontich

Niet elke ouder kan zijn of haar kind voldoende begeleiden bij het maken van huiswerk. Voor deze kinderen staan vrijwilligers klaar om hen te helpen. De vrijwillige huiswerkbegeleiders van het Huis van het Kind gaan wekelijks langs bij gezinnen die hier nood aan hebben. Ze stimuleren een goed studieklimaat, helpen het kind bij het maken van huiswerk en oefenen met lezen en maaltafels. Door hun inzet dragen ze bij aan het verkleinen van de ongelijkheid op school en dragen ze bij aan het verwezenlijken van SDG 4 namelijk toegang verlenen tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
Zelf interesse om huiswerkbegeleider te worden? Bekijk de vacature op de website van Kontich.
www.kontich.be/kontichvrijwilligt
 

7. Huiswerkbegeleiders Sint Montfortschool

Ook in de Sint-Montfort school zijn er vrijwillige huiswerkbegeleiders aan de slag. Al jaar en dag kan de school rekenen op de inzet van twee enthousiaste huiswerkbegeleiders die met hun inzet bijdragen aan het verkleinen van de ongelijkheid op school. Deze vrijwilligers zorgen er namelijk voor dat alle kinderen ondersteuning kunnen krijgen bij hun schoolwerk.
 

8. Taalwerking Wereld-Delen

Wereld-Delen is actief in Kontich om anderstalige leerlingen te helpen met Nederlands. De vrijwilligers helpen kleuters, kinderen en jongeren op verschillende locaties in de provincie Antwerpen bij het verwerven en vergroten van hun taalvaardigheid in het Nederlands. Dit doen ze onder andere door anderstalige leerlingen te begeleiden bij hun huiswerk of door Nederlandse praatgroepen te organiseren.
Wil je meer informatie? Bezoek de website van Wereld-Delen.
www.wereld-delen.be/aanbod/taalwerking/
 

9. Ouderwerking Sch'ouders

De ouderwerking Sch’ouders van de Schans zet zich in voor een goede leer -en leefomgeving voor de leerlingen. Ze organiseren samen met het schoolteam en/of de leerlingen activiteiten en ondersteunen bij de evenementen en uitstapjes die worden georganiseerd op school. Op die manier nemen ze veel uit handen van het schoolteam waardoor zij zich kunnen focussen op de kerntaken.

De ouderwerking realiseert ook heel wat extra’s voor de leerlingen. Dit doen ze door waar nodig bij te dragen aan de financiering van grote en kleine projecten, zoals het vernieuwen van de speelplaats, nieuwe speeltuigen, digitale uitbreiding en zwemlessen voor de leerlingen. Maar ook op individueel niveau ondersteunen ze leerlingen materieel en financieel. Zo is er een ‘Sch’ouders voor ouders kast’ met schoolspullen en kledij voor de leerlingen die het nodig hebben.

Met hun projecten en activiteiten draagt de ouderwerking bij aan SDG 4. Dit doen ze door een optimale leeromgeving te creëren voor de leerlingen en door ouders te ondersteunen waar nodig.
Wil je meer informatie? Bezoek de website van de ouderwerking de Sch’ouders www.deschans-kontich.be/ouderwerking

Voor meer info

Je ontdekt alles over de Week van de Duurzame Gemeente op: www.duurzamegemeente.be