Duurzame Gemeente 2021

We ijveren voor een duurzame gemeente

Duurzame ontwikkeling ligt ons nauw aan het hart. Samen met heel wat andere steden en gemeenten vieren we daarom de 6de verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dat zijn 17 doelstellingen die van onze aarde een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030.

Van 18 tot 25 september nemen we deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. We hangen de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten onze duurzame helden in de kijker. Deze helden zijn inwoners die op hun eigen manier en in een georganiseerd verband bijdragen aan een duurzame samenleving. 

Maak kennis met onze duurzame helden

Dit jaar belichten we de verenigingen met een hart voor het klimaat. Daarom gingen we via een wedstrijd op zoek naar verenigingen die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan de bescherming van de aarde en de bestrijding van de klimaatverandering terwijl dit niet hun hoofddoel en/of kernactiviteit is. Je ontmoet ze hier.

Op zondag 26 september zetten we hen in de bloemetjes en overhandigen we om 15u30 hun prijzenpakket tijdens de feestmarkt (podium voor het oude gemeentehuis).


1. Chiro Koka

Chiro Koka heeft de oude stookolie-installatie in hun lokaal vervangen door een meer efficiënte pellet kachel. Hierdoor besparen ze op jaarbasis 0,68 ton minder CO2 uitstoten en leveren ze een bijdragen aan de doelstelling van de gemeente om tegen 2030, 40% CO2 minder te uit te stoten.

2. Fietsersbond Kontich

Fietsersbond Kontich focust zich op het stimuleren van het fietsgebruik. Ze organiseren educatieve fietstochten voor leerlingen van het vijfde leerjaar in de basisscholen en zijn momenteel ook bezig met de uitrol van telramen in Kontich. Door inwoners van Kontich aan het fietsen te krijgen, dragen ze bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot.

3. JINS Kontich

De JINS Kontich steken een handje toe bij het beheer van de natuurgebieden in Kontich. Dankzij de helpende handen bij het bestrijden van de Japanse duizendknoop en het maaibeheer dragen ze bij aan het versterken van de lokale biodiversiteit. En door het aanplanten van nieuwe bomen in natuurgebied Schapenhagen helpen ze om de gevolgen van de klimaatveranderingen in te perken.

4. Repair Café Zuidrand

Kapotte broodrooster? Een trui met gaatjes? De handige Harry’s en Henriette’s van Repair café Zuidrand staan klaar voor jouw herstellingen. In 2013 werd het eerste repair café in Kontich georganiseerd. Tijdens de lockdown stonden de repair cafés even on hold. Maar sinds mei 2021 kunnen Kontichnaren ook terecht op de website www.repairconnects.org voor al hun herstellingen. Dankzij de herstellingen van het repair café verlengen ze de levensduur van toestellen en dragen ze bij aan een duurzame consumptie.

5. Voedselteam Kontich

Voedselteam Kontich zet zich in voor een eerlijke en duurzame landbouw, door burgers en boeren met elkaar in contact te brengen. Het lokale voedselteam bestaat uit een groep vrijwilligers die de verkoop faciliteren van duurzame en lokale voedingsproducten. Door de korte keten toegankelijk te maken, dragen ze bij aan duurzame landbouw met aandacht voor de bodem en biodiversiteit.
 
 

Voor meer info

Je ontdekt alles over de Week van de Duurzame Gemeente op: www.duurzamegemeente.be