Project Molenstraat

De vernieuwing van een gedeelte van de rijweg van de Molenstraat, die inbegrepen zit in het project van de randparking, werd voltooid op 31 maart en de straat werd terug opengesteld voor verkeer vanaf 2 april.

Nu het kruispunt met de Spoorwegstraat aangepast is, betekent dit dat er geen doorrit naar de Molenstraat meer mogelijk is. Er kan enkel nog vanaf de Molenstraat in de Spoorwegstraat gereden worden.

Eens het beton voldoende uitgehard is, moet nog de centrale strook gebouchardeerd worden. Dit is het opruwen van het rijvlak, zodat visueel verschil tussen rijweg voor auto’s en stroken voor fietsers gecreëerd wordt. Ook wordt op dat moment een impregneerlaag aangebracht tegen het afschilferen van het betonoppervlak. Deze werken zullen nog een dag verkeershinder met zich brengen.

De uitvoerder van deze werken is de firma Van Hoeyveld B&M bvba uit Boortmeerbeek. Voor vragen i.v.m. bereikbaarheid voor verhuis of renovatiewerken e.d., kan u hen contacteren op het nummer 015/51 17 18.