Afsprakenportaal tijdens coronacrisis

De dienstverlening van ons lokaal bestuur in Het Gemeentehuis blijft doorgaan. Voor onze dienst Burgerzaken kan je zelf een afspraak maken via ons online afsprakenportaal. De andere diensten bekijken steeds in overleg met jou hoe ze je zo goed mogelijk verder kunnen helpen. Je kan wel te allen tijde:

  • Heel wat producten aanvragen via ons e-loket. Hiervoor hoef je sowieso niet naar Het Gemeentehuis te komen;
  • Mailen en/of bellen naar onze diensten;
  • Moet je toch om een dringende/dwingende reden een afspraak hebben bij onze diensten, neem dan telefonisch contact op. We bekijken dan samen met jou wat mogelijk is.

Wegens de afstandsregels i.f.v. de bestrijding van het coronavirus, verlenen we momenteel geen hulp bij het maken van foto's in de fotocabine.