Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk

WERKEN AAN DE OUDE SPOORWEGBERM – Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk (update 16 oktober 2019)

De werken op de Oude Spoorwegberm vlotten goed. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we de werken beëindigen dit jaar, ergens midden december.

Werken tussen de N1 en Reepkenslei
Deze werken komen stilaan in zijn laatste fase.

Welke werken werden al uitgevoerd?

  • Het rooien van alle exoten en gevaarlijke bomen
  • Het verwijderen van de bestaande weg
  • Het ruimen van puin en zeven tot 4 fracties
  • Het uitvoeren van de basis grondwerken

Alle gevaarlijke bomen werden gerooid. Hierbij trachtten we de meest waardevolle bomen te behouden. Dat was echter niet zo simpel want vele bomen bleken gekiemd te zijn in de puinstorten. Bij het weghalen van dit puin werden ze onstabiel. Sommige bleken zelfs niet eens zo’n hevige rukwinden aan te kunnen en vielen om, waaronder jammer genoeg ook een mooie eik sneuvelde.

Het bestaande fietspad is volledig verwijderd en afgevoerd samen met de puinstorten die onder de bramen en netels verborgen zaten. Ook op plaatsen waar er grondwerken nodig zijn is er puin verwijderd. Zo ook waar de 2 poelen en natte depressies worden aangelegd waar we trouwens het regenwater van de daken van Zowiezo zullen in opvangen. Een aantal boszones werden integraal bewaard. Hier laten we het puin zeker liggen.

Alle af- en uitgravingen werden met een zeefmachine gescheiden in 4 fracties: puinafval, houtafval, schone grond en diverse materialen. Aan de Mechelsesteenweg, op een vroegere brandnetelruigte is daar een tijdelijke opslag gemaakt. Op die manier kan alles gescheiden afgevoerd worden. De schone grond wordt terug gebruikt om de vrijgekomen zone tussen het nieuwe fietspad en de perceelsgrens terug aan te vullen met schone grond.

Welke werken dienen er nog te gebeuren?

  • De aanleg van het nieuwe fietspad
  • De aanplant van het inheems groenscherm
  • Het verwijderen van de puinhopen en andere fracties
  • De aanleg van de toegangspoort aan de Mechelsesteenweg

Op 13 oktober is de aannemer Willems gestart met de aanleg van het nieuwe fietspad. Zoals u zult zien ligt de nieuwe weg heel wat verder van de perceelsgrens zodat een mooi inheems groenscherm kan aangeplant worden. De bedrijven Zowiezo en Intercarro werken hier aan mee en hebben hun oude coniferen verwijderd. Op die manier wordt de kwaliteit van het groenscherm alleen maar beter en breidt het zich zelfs uit tot buiten de Oude Spoorwegberm.

Willems legt nu de fundering aan van het nieuwe fietspad. Uiteindelijk zal de definitieve verharding bestaan uit DurEko-mix. Deze wordt aangelegd door de firma Koers in onderaanneming op een nog te bepalen datum. Daarna dient de verharding ongeveer 14 dagen te harden en daarna kan deze zone terug opgesteld worden.

 

Werken tussen Reepkenslei en Kruisschranslei
Aannemer Willems nv heeft de kapwerken en freeswerken achter de tuinen en op het tracé van fietspad en de waterpartijen volledig uitgevoerd. Alle bomen die er nu nog staan blijven in principe staan.

In een volgende fase keren ook hier de kranen terug en zal er gestart worden met de uitgraving van de vijvers en het grachtensysteem (meer informatie volgt van zodra beschikbaar). Door de hoge waterstand van de vijver zal er water moeten gepompt worden. Met de uitgegraven grond zal de aannemer de gefreesde zones waar nu nog kuilen en putten zijn achter de tuinen gelijk trekken tot op de oorspronkelijke hoogte van de tuinen.

Meer info volgt van zodra alles concreter wordt.

Welke stukken zijn toegankelijk en welke niet in deze fase?

OMLEIDING door AFSLUITEN deel N1 - Reepkenslei
Vanaf maandag 23 september 2019 gaat de aannemer de Oude Spoorwegberm tussen Mechelsesteenweg N1 (naast Zowiezo) en de Reepkenslei aanpakken. Hierdoor zal deze zone volledig afgesloten worden met een herashekwerk voor alle onbevoegden. Er is voor de fietsers een bewegwijzerde omleiding voorzien via de Mechelsesteenweg en Reepkenslei of omgekeerd. Het fietspad vanaf de oversteek aan de Oude Spoorwegberm en het kruispunt met de Koningin Astridlaan is daarbij tijdelijk dubbelrichting fietspad.

BLIJFT OPEN deel Reepkenslei – Kruisschanslei en toegang naar Olyslaegerslaan
Vanaf de Reepkenslei kan je de Oude Spoorwegberm terug nemen. De hele verbinding tussen de Reepkenslei en de Kruisschanslei blijft voorlopig nog steeds toegankelijk. Ook de Olyslaegerslaan is voorlopig nog bereikbaar vanuit de Oude Spoorwegberm.

BLIJFT AFGESLOTEN
De doorsteek tussen de Oude Spoorwegberm en de Staf Van Elzenlaan is en blijft ook volledig afgesloten. De aannemer bekijkt of het realistisch is om een deel van het speelplein terug open te stellen, maar als dat zo is, wordt dat nog gecommuniceerd.

We merken dat sommigen de afsluitingen negeren. NIET DOEN! We vragen uitdrukkelijk de afgesloten zones niet te betreden voor uw eigen veiligheid! Zelfs als de aannemer er niet aan het werk is, betekent dit niet dat het niet gevaarlijk kan zijn!

Waarom moesten er zoveel bomen worden gekapt?

In totaal werden er ongeveer 450 bomen gekapt. De kapwerken buiten de zones voor water en het nieuwe pad waren noodzakelijk als omvormingsbeheer

Alle ongewenste exoten zoals Acacia’s, maar ook enkele Amerikaanse eik en populieren werden gekapt en uitgefreesd. Zo kunnen ze niet meer terug groeien. Deze exotische bomen belemmerden de groei van inheemse boomsoorten omdat ze sneller groeien en de gewenste bomen overschaduwden. De essen en eiken of andere inheemse loofbomen krijgen nu alle licht en ruimte om uit te groeien tot toekomstbomen en met een beetje geluk zelfs tot woudreuzen.

Door soms de beperkte ondergrond (zeker op het stuk tussen N1 en Reepkenslei) werden bij de dunningen ook wat bomen onstabiel waardoor ook zij moesten gekapt worden.

Sommige bomen werden ook in hakhout gezet worden. alle opgeschoten wilgen en enkele elzen werden volledig teruggezet, soms tot op de grond (hakhoutbeheer),

Een aantal wilgen werden teruggezet tot op stam op ongeveer 2 meter hoogte. Deze laatsten zullen uitgroeien tot mooie knotwilgen. Op die manier verjongen we de wilgen, zodat ze terug kunnen uitschieten en zich ontwikkelen als volwaardige knotbomen (dit is een techniek die ter hoogte van Leiaard ook is toegepast, hier kan je het resultaat een jaar na het afzetten zien).

Meer informatie: www.natuurinjebuurt.be

Deze investering maakt deel uit van het Interreg project Nature Smart Cities:


 

Dit project werd bekroond in het kader van Natuur in je buurt als provinciaal laureaat 2018 met de financiële steun van:

 

 

Projectpartners:

 

Meer informatie bij de dienst omgeving (Johan Asselberghs)