Inventaris onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend erfgoed opent een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventeris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018.

Procedure

Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap via de volgendeĀ linkĀ openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.

Het dossier ligt tevens ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 17:00 uur. Hou er rekening mee dat de kantoren gesloten zijn op 11 juli. In het Anna Bijnsbebouw in de Lange Kievitstraat 111-113 in Antwerpen kan het dossier ingegeken worden na telefonsiche afspraak op 03 224 62 10.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden (het plan met aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Regelgeving

De vaststelling gebeurt in uitvoering van hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.