Huiswerkbegeleider

Heb je een uurtje of meer per week tijd die je graag nuttig besteedt? Wij zoeken huiswerkbegeleiders voor kinderen uit kwetsbare of kansarme gezinnen.


Je profiel

Je hebt een hart voor kinderen en gelooft in kansen voor mensen.

Je hebt geen vooroordelen.

Je bent geduldig.

Ervaring in het onderwijs is geen vereiste.

De taak

Je ondersteunt en begeleidt, al spelend, lagere schoolkinderen in het plannen en maken van huiswerk.

Je oefent bijvoorbeeld met hen de maaltafels, laat hen voorlezen, oefent Nederlands,…

Je zorgt voor een aangenaam studieklimaat.

Je moedigt hen aan en bouwt zo een vertrouwensband op.

Soms ga je ook met de ouders aan de slag om hen te leren hoe ze hun kinderen kunnen helpen.

De begeleiding gaat door bij de gezinnen thuis of in buurthuis Den Alf in Kontich.


Wij zorgen voor een opleiding, begeleiding, verzekering en vrijwilligersoverleg.

Heb je interesse of heb je nog vragen?

Neem contact op met Eva Pauwels, verantwoordelijke vrijwilligerswerking.

Tel 03 246 25 53 of vrijwilligerswerk@kontich.be