Studietoelagen

Vlaanderen kent een goed uitgebouwd systeem van school- en studietoelagen. Sinds 2008 hebben ook ouders van kinderen uit het basisonderwijs hier recht op, mits hun inkomen een bepaalde grens niet overstijgt.

Om de recentste inkomensgrenzen te raadplegen, een aanvraagformulier te downloaden of meteen een digitale aanvraag te doen, kan je terecht opĀ www.studietoelagen.be, waar je ook alle verdere info vindt.

De gemeente organiseert jaarlijks een zitdag om wie dat wenst te helpen bij het indienen van een aanvraag.

Bij het OCMW van Kontich kan je ook steeds terecht indien je hulp wenst bij het invullen van de studietoelagen. De dienst studietoelagen ontwikkelde een systeem waarbij organisaties zich kunnen registreren als intermediair voor de aanvraag van studietoelagen.

Een intermediair kan samen met een burger een school- of studietoelage digitaal aanvragen zonder dat deze persoon zelf de pincode van zijn of haar e-id moet kennen. Beveiligd aanmelden (met e-id of federaal token) is voldoende. Het grote voordeel van dit project is de tijdswinst bij de behandeling van de aanvraag. De burger zal sneller een toelage krijgen. Bovendien heeft men de mogelijkheid om het dossier digitaal op te volgen en de aanvrager bij te staan als deze problemen heeft, bijvoorbeeld als hij of zij vragen heeft bij brieven of brieven is kwijtgeraakt.