Psychosociale hulp

Als je persoonlijke, relationele of familiale problemen hebt, dan kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Een maatschappelijk werker zal naar jouw verhaal luisteren en je eventueel doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening zoals het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) of het centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG).

Voor wie?

Alle inwoners van Kontich kunnen terecht bij het OCMW van Kontich.

Procedure

Je kan tijdens de permanentie momenten langskomen bji de sociale dienst. Een maatschappelijk werker luistert naar jouw verhaal en geeft je advies waarmee je op weg kan.

Voor specifieke problemen zal je doorverwezen worden naar andere diensten.