Psychosociale hulp

Als je persoonlijke, relationele of familiale problemen hebt, dan kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Een maatschappelijk werker zal naar jouw verhaal luisteren en je eventueel doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening zoals het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) of het centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG).

Voor wie?

Alle inwoners van Kontich kunnen terecht bij het OCMW van Kontich.

Procedure

Je maakt een afspraak bij een medewerker van de sociale dienst door te bellen op het nummer 03 246 25 60. 

Voor specifieke problemen zal je doorverwezen worden naar andere diensten.