Vermindering onroerende voorheffing voor huurders

Wat?

Als huurder kan je onder bepaalde voorwaarden een aanvraag doen voor een vermindering van de onroerende voorheffing. De vermindering komt op het aanslagbiljet van je huisbaas, maar is eigenlijk voor jou als huurder.

Jouw huisbaas moet de vermindering dan doorstorten aan jou, of in mindering brengen van je huishuur.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze vermindering moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

- Je hebt minstens 2 kinderen waarvoor je kinderbijslag krijgt, of 1 kind met een handicap. Deze kinderen moeten op jouw adres ingeschreven staan

EN

- Je hebt ofwel een invaliditeit van minstens 66% 

- ofwel een vermindering van je verdienvermogen van 1/3

- ofwel een vermindering van je zelfredzaamheid van minstens 9 punten

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW of bij de sociale dienst van je ziekenfonds.