Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie wordt meestal opgevraagd door de notaris die gelast is met de verkoop van het eigendom. Als particulier kunt u ook deze informatie verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

  • U dient uw aanvraag in bij het gemeentehuis. Dit kan door het invullen van het e-formulier of een mail te versturen naar wonen@kontich.be met uw gegevens en de gegevens van het onroerend goed.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen na indienen.
  • U hoeft niet op voorhand te betalen. De dienst financiën zal u een factuur toesturen.
  • Vanaf 3 januari 2023 kunnen notarissen en vastgoedmakelaars hun aanvraag niet meer indienen bij de gemeente Kontich. Notarissen doen dit via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Vastgoedmakelaars doen dit via RealSmart of het Vlaams portaal

Bedrag

Het opvragen van stedenbouwkundige inlichtingen (uittreksel plannen- en vergunningenregister) kost 95 euro per aangevraagd perceel.