Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie wordt meestal opgevraagd door de notaris die gelast is met de verkoop van het eigendom.

Vanaf 01 februari 2024 trad het VIP-decreet (Vlaams informatieplatform) in werking. Vanaf deze datum dienen alle aanvragen via dat platform te lopen.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

  • Vanaf 3 januari 2023 kunnen notarissen en vastgoedmakelaars hun aanvraag niet meer indienen bij de gemeente Kontich. Notarissen doen dit via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Vastgoedmakelaars doen dit via RealSmart of het Vlaams portaal
  • Vanaf 1 februari dienen iedereen een aanvraag in te brengen via het VIP-portaal.
  • Ga naar de pagina van het platform

    https://vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be/info 

  • Let op! U kan als burger enkel informatie opvragen voor ùw eigendom.

Bedrag

De kosten voor het opvragen van stedenbouwkundige inlichtingen loopt via het platform en bedraagt 95 euro per aangevraagd perceel (exclusief BTW).

Naast de gemeentelijke retributie wordt er tevens een platformretributie van 36,5 euro per perceel aangerekend.

Afhandeling

De inlichtingen worden binnen een periode van 30 dagen na indiening verstrekt. Vanaf 30 juni wordt deze periode herleidt naar 20 dagen.

Let op! Dossiers annuleren is niet meer mogelijk sinds het in werking treden van het decreet. Er zal voor geannuleerde dossiers geen terugbetaling voorzien worden door het platform. Eventuele creditering blijft wel mogelijk bij technische fouten.

Regelgeving

VIP-decreet van 01 februari 2024