Serviceflat en assistentiewoning

Een serviceflat of assistentiewoning is een flat in een serviceflatgebouw of in een groep van assistentiewoningen. U huurt er een individuele flat en woont er zelfstandig. Een serviceflat of assistentiewoning heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen,…

U kunt ook gebruik maken van gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. In gemeenschappelijke ruimtes kunt u de andere bewoners ontmoeten.

Voor wie?

Inwoners van Kontich die minstens vijf jaar in Kontich wonen.

Wie vroeger minstens vijf jaar in Kontich gewoond heeft of kinderen heeft die minstens vijf jaar in Kontich wonen. 

'Wonen’ betekent dat men ook moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

De serviceflats staan open voor bejaarden die relatief zelfstandig kunnen leven.

Kandidaat-bewoners dienen minstens 65 jaar oud te zijn. Voor partners is het voldoende dat één van beiden minstens 65 jaar is.

Voorwaarden

U kunt nog zelfstandig wonen als u een beroep kunt doen op thuiszorg en op een permanentiedienst.

Bedrag

Met ingang van 1 februari 2024 bedraagt de kostprijs per flat per dag:

• Standaard Flat - inwoner Kontich: 26,80 euro
• Flat grotere living - inwoner Kontich: 28,40 euro
• Flat twee slaapkamer - inwoner Kontich: 30,85 euro
• Standaard Flat - niet-inwoner Kontich: 29,58 euro
• Flat grotere living - niet-inwoner Kontich: 31,20 euro
• Flat twee slaapkamers - niet-inwoner Kontich: 33,63 euro

In deze kostprijs zijn volgende basiskosten inbegrepen:

- Huur van de serviceflat;
- Het aanwezige personenalarmsysteem;
- Onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw;
- Onderhoud van de gemeenschappelijke technische installaties (o.a. lift);
- Onderhoud van de tuin;
- Brandverzekering voor het hele gebouw;
- Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid (familiale polis);
- Nutsvoorzieningen (verwarming, verlichting, water) gemeenschappelijke ruimten;
- Parlofoon;
- Individueel watergebruik;
- Televisiedistributie.

Afhandeling

De verantwoordelijke serviceflats is bereikbaar tijdens de openingsuren van het lokaal bestuur.

Tel. 03 246 25 90 en via e-mail of thuiszorg@kontich.be.