Woonbeleidsplan

In Kontich zijn verschillende instanties actief op het vlak van wonen:

  • gemeente
  • OCMW
  • sociale huisvestingsmaatschappijen
    • De Ideale woning
    • cvba Volkswoningen van Duffel
    • Arro Antwerpen
  • sociaal verhuurkantoor Woonweb

Wat is een woonplan?

Een woonplan is een gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid aangeeft. Het vertrekt vanuit de kennis en analyse van de lokale woonsituatie en resulteert in een planningsproces. Uiteindelijk leidt dit tot het formuleren van beleidskeuzes en een tijdgebonden actieprogramma.

 

Doel van een woonplan

Aan de hand van het omgevingsonderzoek van de bestaande toestand schatten we de woonbehoeften beter in. We maken bijgevolg betere beleidskeuzes. In overleg met alle woonactoren ontwikkelt cel wonen het woonplan. Dit plan waarborgt daarom de slaagkansen van de concrete projecten en acties. Het woonplan is opgemaakt voor de periode 2013-2019 en vraagt om een continu overleg om de acties nauwgezet op te volgen, bij te sturen of nieuwe acties op te nemen.

Raadpleeg het gemeentelijk woonbeleidsplan.