Gedeeld verblijf

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt. Het is echter mogelijk om in het dossier van de minderjarige te laten vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

De hoofdverblijfplaats van het kind, bepaald door de ouders of door een rechter, wordt niet gewijzigd. Er zijn ook geen fiscale en/of sociale gevolgen (bijvoorbeeld belastingen of kinderbijslag): het gaat gewoon om een extra vermelding van gedeeld verblijf. Zo weten hulpdiensten dat een kind op een bepaald adres kan verblijven. Bovendien kan het kind genieten van bepaalde kortingen of faciliteiten die de gemeente aanbiedt als het kind gedeeltelijk in Kontich verblijft.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. 

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Wens je van de maatregel gebruik te maken, dan kan je je wenden tot de dienst Burgerzaken van je woonplaats. 

Je brengt hiervoor het vonnis van de rechter mee of een document om de toestemming van ouder 1 aan te geven. Je kan hier een document downloaden om te laten invullen door beide ouders. Breng zeker ook een kopie van de identiteitskaart van de eerste ouder mee indien je gebruik maakt van een schriftelijke bevestiging.