Ik kan niet gaan stemmen. Wat nu?

Het is mogelijk dat je op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen. In oktober ben je niet verplicht om te gaan stemmen. Wil je toch graag je stem uitbrengen? Dan kan je een volmacht geven aan een persoon die in jouw plaats kan gaan stemmen. 

Wanneer volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan een andere persoon wanneer;

  • die persoon stemgerechtigd is en op dezelfde kandidaten kan stemmen (dus tot dezelfde kieskring behoort);
  • die persoon van nog niemand anders een volmacht heeft gekregen; (elke persoon kan maar één keer een stem uitbrengen voor iemand anders!)
  • die persoon eerst in zijn of haar eigen stembureau stemt en vervolgens pas in het stembureau van de volmachtgever.

Wat op voorhand in orde brengen? 

Om dit mogelijk te maken moet je een volmachtformulier invullen. Daarop staan de gegevens van de volmachtgever, de volmachtkrijger en wordt ook de attestering gedaan. Je vindt het volmachtformulier voor de verkiezingen in oktober 2024 hier binnenkort terug. 

Redenen om een volmacht te geven en de instantie die de attestering voorziet
Reden Attestering door
Ziekte of handicap arts met vermelding van het RIZIV-nummer
Beroepsredenen werkgever
Activiteit als zelfstandige de burgemeester of zijn gemachtigde na ontvangst van een verklaring op eer
Vrijheidsberoving de gevangenisinstelling
Geloofsovertuiging religieuze instelling
Student onderwijsinstelling
Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland de burgemeester of zijn gemachtigde na ontvangst van een bewijsstuk zoals een vliegtuigticket of hotelreservatie; of een verklaring op eer.*

Wat de dag zelf in orde brengen? 

Op de dag van de verkiezingen ga je als volmachthouder eerst zelf stemmen in je eigen stembureau. Nadien kan je naar het stembureau van de volmachtgever gaan en zal je gevraagd worden om daar drie zaken voor te leggen:

  • het volledig ingevulde, ondertekende en geattesteerde volmachtformulier;
  • je identiteitsbewijs;
  • je afgestempelde oproepingskaart.

Het is dus belangrijk dat je als volmachthouder je eigen oproepingsbrief laat afstempelen zodat je in het stembureau van de volmachtgever kan bewijzen dat je zelf al gestemd hebt. Volmachthouders kunnen geen gebruik maken van de digitale oproepingsbrief.