Arbeidstrajectbegeleiding

Wie leefloon of een financiële tegemoetkoming gelijk aan het leefloon ontvangt, moet bereid zijn om te werken en dit ook kunnen aantonen. Hiervoor kan elke werkzoekende terecht bij de VDAB, maar ook bij de dienst arbeidsbegeleiding van het OCMW, die zich voornamelijk¬†richt op de eigen cliënten.

Er wordt gezocht naar de meest aangepaste opleiding om de kansen tot tewerkstelling te verhogen. We bieden hulp bij het zoeken naar een geschikte arbeidsplaats.
Indien een tewerkstelling niet mogelijk is gaan we samen op zoek naar een zinvolle dagbesteding.

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet u cliënt zijn bij het OCMW
  • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
    • leefloongerechtigde
    • allochtoon
    • laaggeschoold
    • werkzoekende met een arbeidshandicap.