Internationaal rijbewijs

Wanneer je reist naar een land buiten Europa, heb je een internationaal rijbewijs nodig en wordt uitgereikt door de gemeente van je woonplaats.

Voorwaarden

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek altijd je Belgisch rijbewijs tonen.

Procedure

  • Je kan het internationaal rijbewijs aanvragen bij je gemeente.
  • Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.
  • Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen in de gemeente. Daarbij geef je
    • je verlopen internationaal rijbewijs af
    • of, in geval van diefstal, een verklaring van diefstal door de Belgische politie .

Bedrag

25 euro.

Afhandeling

Afleveringstermijn: maximum 10 werkdagen na aanvraag.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel moet zich met de diplomatieke identiteitskaart wenden tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Recente pasfoto.
  • Geldig Belgisch rijbewijs.

Maak een afspraak om een internationaal rijbewijs aan te vragen.

Je internationaal rijbewijs afhalen, kan gewoon aan de onthaalbalie in Het Gemeentehuis. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken.