Gelijke belastingen voor gelijkwaardige woningen

Steeds meer gemeenten zijn momenteel bezig met de inventarisatie en actualisatie van het woningbestand op hun grondgebied. Ook onze gemeente gaat hiermee van start, in samenwerking met de dienst Opmetingen en Waarderingen (voorheen Kadaster) en met IGEAN. De bedoeling is om op termijn naar een meer correcte, evenwichtige en billijke verdeling te komen van de belastingen op vastgoed, de zogenaamde onroerende voorheffing (OV).

Wat is het kadastraal inkomen (KI)? 

Het KI wordt berekend op basis van de nuttige oppervlakte van een woning én de aanwezigheid van comfortelementen, zoals centrale verwarming of een badkamer. Het is de basis waarop het onroerend inkomen (OI) berekend wordt.

Het onroerend inkomen is een fictief inkomen dat overeenstemt met de gemiddelde jaarlijkse netto huuropbrengst van de woning. Op het onroerend inkomen wordt de onroerende voorheffing berekend.

Wat is ermee aan de hand? 

Omdat sinds 1975 de KI’s niet meer zijn geactualiseerd, kan er een ongelijkheid zijn tussen eigenaars die hun woning voorzien hebben van deze comfortelementen en de dienst Opmetingen en Waarderingen hiervan op de hoogte hebben gebracht – zoals wettelijk verplicht – en eigenaars die die niet gedaan hebben, en daardoor minder onroerende voorheffing betalen.

Wat wordt ermee gedaan? 

Het lokaal bestuur wenst deze ongelijkheid aan te pakken en heeft hiervoor mevrouw Helen Van den Langenbergh van IGEAN als aanwijzend schatter aangesteld. Zij fungeert als contactpersoon tussen de dienst Opmetingen en Waarderingen en het lokaal bestuur én ondersteunt de schatter van de dienst Opmetingen en Waarderingen (die de schattingen uitvoert) voor al het voorbereidende werk.

Wat betekent dit voor u? 

Binnenkort zullen de woningen binnen onze gemeente die kadastraal gekend zijn als woningen zonder comfortelementen een brief krijgen van de aanwijzend schatter waarin gevraagd wordt naar de aanwezigheid van comfortelementen in de woning en wijzigingen in de nuttige oppervlakte. Het is dus mogelijk dat u gecontacteerd wordt door de aanwijzend schatter van IGEAN. U kan de aanwijzend schatter contacteren via aanwijzendschatter@igean.be of 03 350 08 06.

Meer informatie

U vindt hierover meer informatie terug in de veelgestelde vragen en antwoorden: IGEAN milieuhandhaving