Premie toegankelijkheid gebouwen voor minder mobiele mensen

Dit is een premie voor renovatiewerken die de toegankelijkheid van gebouwen met een publiek karakter vergroot. 
Je kan deze premie aanvragen bij de dienst omgeving