Gratis huisvuilzakken

De afspraken voor de jaarlijkse toelagen zullen steeds op vrijdagvoormiddag doorgaan.
U kan contact opnemen met de sociale dienst om deze afspraak in te plannen via 03 246 25 60 of sociale.dienst@kontich.be.

Wat

Als inwoner van Kontich kan je bij het OCMW een pakket vuilzakken aanvragen. Het pakket bestaat uit een rol huisvuilzakken (grote of kleine, afhankelijk je situatie) en een rol PMD-zakken.

Om recht te hebben hierop, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Je kan eenmaal per kalenderjaar de aanvraag doen.

U kunt gratis huisvuilzakken krijgen om medische en/of financiële redenen.

Voor wie?

 • je woont in Kontich
 • je voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
  • ofwel is je gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger dan 20.292,59 euro (te verhogen met 3.756,71 euro per persoon in het gezin)
  • ofwel woon je als zorgbehoevende of mindervalide meerderjarige persoon in bij andere personen dan je echtgenoot of partner, en je belastbaar inkomen is niet hoger dan 20.292,59 euro
  • ofwel heb je een collectieve schuldenregeling
 • er is geen recht op gratis huisvuilzakken wanneer je gezin meerdere onroerende eigendommen bezit

Procedure

 • neem contact met de sociale dienst van het Lokaal Bestuur Kontich met de nodige documenten.
 • stuur een mail met je aanvraag naar sociale.dienst@kontich.be of neem telefonisch contact op voor het inplannen van een afspraak 03 246 25 60

Wat meebrengen

 • identiteitskaart (en ook je pincode)
 • je meest recente aanslagbiljet, en een klever van de mutualiteit waaruit de verhoogde tegemoetkoming blijkt
 • voor inwonende zorgbehoevenden: een attest van de Zorgkas
 • voor mensen met een invaliditeit: een attest van FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap van ten minste 66% of een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 9 punten.
 • voor gezinnen in collectieve schuldenregeling: een attest van de schuldbemiddelaar
 • voor incontinente personen: een doktersattest.

Meer info

Voor meer info kan u steeds terecht bij onze sociale dienst.