UItlenen van sportmateriaal

Sportmateriaal kan je bij Sport Vlaanderen gratis en voor een beperkte periode ontlenen.
De uitleendienst van Zemst-Hofstade is voor Kontich dichtbij.

Procedure

http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/wegwijzer/
onze-uitleendiensten/