Belastingreglement vervoer van personen met een politievoertuig (Combitaks)

Reglement Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (Combitaks) tot en met 31 december 2025 (Gepubliceerd op 29/04/2021)